hier bent u:  Een kijkje in de school

Een kijkje in de school

Klik op de tab-bladen en u krijgt een kijkje in onze school. We hebben op school 13 groepen en een peuterspeelzaal. De leerkrachten geven dagelijks met plezier les aan hun leerlingen. De foto's spreken in dat opzicht voor zich.

zoek