hier bent u:  Een kijkje in de school » Groep 8 A

Welkom in groep 8 A

Meneer Ad werkt alle dagen. 23 keer werkt meneer Ronald in de groep.

Meneer Ad uit groep 8 helpt met een opdracht geschiedenis.De leerlingen werken samen aan een aardrijkskundeopdracht. Meneer Ad helpt met het beantwoorden van vragen.
 


Samen aan het werk.Klaar om aan het werk te gaan.

zoek