hier bent u:  Informatie » Adressengids

Adressengids

Jaarlijks ontvangen ouders het adressenboekje van de school met daarin alle adressen van kinderen, bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. Dit adressenboekje wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar (na controle van alle adresgegegevens) uitgedeeld. 
zoek