hier bent u:  Informatie » BSO

BSO (Buitenschoolse opvang )

Buitenschoolse opvang omvat opvang vóór en na schooltijd, alsook tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen (o.a. studiedagen).

Het bestuur en de directie hebben besloten de buitenschoolse opvang uit te besteden. Hiertoe is een convenant afgesloten met de SKBNM en Philippo.
Voor verdere informatie zie: www.skbnm.nl en www.kinderopvangphilippo.nl.

Wat betekent dit voor u?
U regelt zelf de inschrijving voor uw kind.
Ouders moeten de kosten van de opvang zelf betalen, maar kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming hierin aanvragen.
 

Adressen voor de naschoolse opvang zijn:

Bommelburcht
Abr.Kuyperlaan18a
1402SC Bussum
tel.035-6936759

Talamander
Minister Talmalaan 2
1402 RW Bussum
tel. 035-6926699

Koningskinderen
Lambertus Hortensiuslaan 15
1412 PV Naarden
tel. 035-6910300

Philippo
Brinklaan 117
1404 GB Bussum
tel. 035-6984851
zoek