hier bent u:  Informatie » Jeugdgezondheidszorg GGD

Jeugdgezondheidszorg door de GGD

Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi & Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschool- leeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders terecht bij de JGZ? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.
 

Groep 2

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op de ogen, de oren, lengte en gewicht, de spraak/taal- ontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind.
In de uitnodiging wordt vermeld waar dit onderzoek plaats vindt: op school of op een GGD- locatie.
 

Groep 7

Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind. Ook worden de ogen en oren onderzocht als er twijfels zijn over het zien of horen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg. Dit onderzoek vindt plaats zonder de ouder.
 

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, oproepen voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit drie prikken. Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht.
 

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er een extra onderzoek worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder/verzorger of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinderen die niet in groep 2 of 7 zitten, kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek!
 

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van een kind kan contact worden opgenomen met de JGZ. Bijvoorbeeld bij vragen over taalspraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de verpleegkundige of arts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.
 

Opvoedondersteuning

Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders/verzorgers terecht bij de JGZ. De artsen en verpleegkundigen kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden & Zo (3-11 jaar) en ‘Beter omgaan met pubers’ (12-18 jaar) aan.
U kunt ook gebruik maken van de inloopochtenden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (C.J.G.).
C.J.G.
Landstraat 80
1401 ES Bussum
tel.: 035-6928588
 

Bereikbaarheid

De afdeling JGZ van GGD Gooi & Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 6926222. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl
Meer informatie over de JGZ is ook te vinden op de website van GGD Gooi & Vechtstreek: www.ggdgooi.nl
zoek