hier bent u:  Informatie » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ook de St.Vitusschool kent kosten die niet door de overheid worden vergoed. Met name geldt dit voor de activiteiten zoals aangegeven bij de Ouderraad (Sinterklaas- en Kerstviering, Carnaval, sportdagen, de toernooien, de avondvierdaagse, buitendagen en schoolreisjes). Hiervoor vraagt iedere school een vrijwillige ouderbijdrage die per school kan verschillen. De St.Vitusschool streeft ernaar om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden.
De minimumbijdrage wordt elk jaar door u bepaald op de algemene jaarvergadering van de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2017-2018 geldt het volgende bedrag:
Per kind: €45,00

Het verzoek tot betaling wordt in het begin van het schooljaar toegestuurd: rekeningnummer NL24INGB0008330433 t.n.v. Ouderraad St. Vitusschool, Bussum. 

Tevens is er de mogelijkheid om extra geld over te maken. Deze extra inkomsten zullen worden gebruikt om speciale wensen te kunnen realiseren, zoals het aanschaffen van extra buitenspelmateriaal en dergelijke. Tijdens de jaarvergadering wordt u op de hoogte gesteld van de inkomsten en uitgaven. De school organiseert dit jaar voor alle groepen een buitendag.
zoek