hier bent u:  Informatie » Vakanties/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2016/2017 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:
  • Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober 2017
  • Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018
  • Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
  • Paasvakantie: 30 maart t/m 2 april 2018
  • Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
  • Hemelvaartvakantie: 10 mei t/m 11 mei 2018
  • Pinksteren: 21 mei 2018
  • Extra lang weekend: 14 juni t/m 15 juni 2018
  • Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus 2018
Verder houdt het team enkele studiebijeenkomsten gedurende het schooljaar. Deze zijn op: 29 september 2017, 11 april 2018 en 4 juli 2018. De kinderen zijn dan vrij.
 

Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit te worden aan- gevraagd bij de directie. Indien nodig wordt er contact op- genomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. U dient het aanvraagformulier, dat op school verkrijgbaar is, ruim voor de aanvang van uw vakantie ingevuld in te leveren. Het is verstandig bezoeken aan dokter en tandarts buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school verplicht geregistreerd!
zoek