hier bent u:  Informatie » Vakanties/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2018/2019 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:
 
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie  16 februari t/m 24 februari 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag  10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

Verder houdt het team enkele studiebijeenkomsten gedurende het schooljaar. Deze zijn op: woensdag 17 oktober 2018, woensdag 9 januari 2019 en maandag 1 juli 2019. De kinderen zijn dan vrij.
 

Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Verlof is in ieder geval niet toegestaan in de laatste week voor de zomervakantie en in de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. We vragen u bezoeken aan dokter en tandart buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school geregistreerd!
zoek