hier bent u:  Informatie » Schoolzwemmen

Welkom in het zwembad: Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 4 gaan op maandag zwemmen in het Sportfondsenbad 'De Zandzee' in Bussum. Deze leerlingen zwemmen 45 minuten per week en oefenen voor het A, B of C diploma. Een aantal keer per jaar wordt er op een zaterdag afgezwommen. 
Kinderen die deze diploma's al bezitten, kunnen een schoolzwembrevet halen. Dit brevet omvat onder andere snorkelen, reddingszwemmen, schoonzwemmen, schoonspringen, wedstrijdzwemmen en survivalzwemmen. 
Elk kind kan dus mee zwemmen en krijgt les. Een van de veiligheidsaspecten in en rond het zwemmen is het zwemmen met kleren aan. Immers, we leven in een waterrijk land en je hebt bij een eventueel ongeluk nooit alleen maar zwemkleding aan. Daarom moeten de kinderen enkele malen per jaar met kleren aan zwemmen. 

Het vervoer vindt plaats per bus en onder begeleiding van de leerkracht. Voor het vervoer wordt door de gemeente een bijdrage van €75,- aan de ouders gevraagd. De gemeente stuurt hiervoor een acceptgirokaart aan de betreffende ouders.

Data en verdere informatie over de zwemlessen vindt u op de site www.dezandzee.nl.
zoek