hier bent u: nieuws

Afspraak 1

25 sep. 2017
Wij besteden op school aandacht aan sociale veiligheid, onder andere door rust te creëren en door op een juiste manier met elkaar om te gaan. 
Dit gaan we doen door een aantal afspraken in te voeren. Deze afspraken worden gekozen door de leerlingen en leerkrachten. Onze school heeft namelijk een leerlingenraad. Die bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
De leerlingenraad en mevr. Linda Hendriks komen samen om te spreken over zaken die in school en op het schoolplein voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens worden dan verbeterpunten met de leerlingen en de leerkrachten besproken. 

De eerste gezamenlijk gekozen afspraak is: op de gang fluister ik en doe ik rustig.

Deze afspraak geldt vanaf vandaag voor iedereen tussen 8.45-12.00 uur en 13.10-15.00 uur. Dus leerlingen, leerkrachten en ouders zijn op die momenten rustig, waardoor er in de school fijn en goed gewerkt kan worden.
zoek