hier bent u: nieuws

Avondvierdaagse 2019

12 apr. 2019

Dit jaar wordt er voor de 76-ste keer de avondvierdaagse georganiseerd en wel van maandag 3 juni  t/m donderdag 6 juni a.s. Onze school wil zich weer voor dit evenement inschrijven. Wie mee wil doen kan zich tot uiterlijk donderdag 16 mei inschrijven. (Liever vóór, dan na de vakantie)

 

Om van deze Vierdaagse een feest voor iedereen te maken, zijn een aantal afspraken belangrijk.

 
  • Kinderen die meelopen, houden zich strikt aan de aanwijzingen van de leiding.

  • Bij de leiding maken wij geen onderscheid tussen leerkrachten en vrijwillige ouders: kortom: altijd luisteren!

  • Brutaliteit, ongepast taalgebruik en ongepaste liedjes dragen niet bij tot feestvreugde.

  • Wie zich niet aan de bovenstaande afspraken houdt loopt de overige avonden niet meer mee. Daarover is geen discussie mogelijk!

  • Ouders ondertekenen het inschrijfformulier van hun zoon/dochter en gaan zodoende akkoord met bovenstaande regels. Ouders blijven medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren).

 

Het is mogelijk om in te schrijven voor de volgende 2 afstanden:

 

5 kilometer:

Deze afstand is bedoeld voor de kinderen vanaf groep 3. Gestart wordt vanaf zwembad De Zandzee op ma, di,en wo om 18.30 uur. Op donderdag 18.30 uur.

 

10 kilometer:

Hieraan kunnen de kinderen van groep 5 t/m groep 8 meedoen. Ook hier wordt gestart vanaf zwembad De Zandzee op ma, di en wo om 18.15 uur. Op donderdag 18.30 uur.

 

Bij alle afstanden moet iedereen zich aanmelden en afmelden bij de leerkracht/ouder die de namenlijst heeft.

 

Voor de begeleiding is er, naast een aantal leerkrachten, de hulp van veel ouders gewenst!! Vrijwillige ouders kunnen zich voor 1 of meerdere avonden opgeven. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 !

Inleveren bij de leerkracht in gesloten envelop met daarop naam, groep en afstand.

In de envelop gaat naast het gepast geld ook het strookje. (Vergeet u het geld niet.)

We kunnen alleen de inschrijving aannemen in een envelop bij de groepsleerkracht!!

Vrijwillige ouders die niet voor een medaille lopen, hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

 

Voor alle 4 daagse info: http://www.a4d-bussum-naarden.nl

 

Bij voorbaat hartelijk dank!                  

De Ouderraad en Wim Haverkort.

 

De kinderen dragen alle dagen verplicht het Vitusschool T-shirt. Geen shirt? Ga dan op tijd naar de webshop!


Het inschrijfformulier kunt u via de volgende link downloaden: inschrijfformulier AvondVierDaagse 2019.
zoek