hier bent u: nieuws

Informatie sportdag: ook hulp gevraagd

10 apr. 2019

Onze sportdag is gepland op woensdag 29 mei a.s. Deze datum staat al op de kalender (Bij zeer slechte weersomstandigheden wordt de dag verplaatst naar woensdag 19 juni en is er gewoon school).   

 

De sportdag op woensdag 29 mei wordt voor de kinderen van de groepen 1 en 2 gehouden rond ons eigen schoolgebouw.

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt de sportdag gehouden op het H.C.A.W.-terrein

aan de Zanderijweg te Bussum.

 

Om ouders in de gelegenheid te stellen kinderen naar beide locaties te brengen gelden de volgende tijden:

 

#De kinderen van de groepen 1 en 2 worden om 9.00 uur op school verwacht. U kunt de  kinderen daar weer tussen 11.45 en 12.00 uur ophalen.

 

#De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden om 8.45 uur op het H.C.A.W.-terrein verwacht.

U kunt de kinderen daar weer vanaf 12.00 uur ophalen.

Informeert u ook de naschoolse opvang?

Uiteraard hebben wij voor de organisatie van deze dag de hulp van zeer veel ouders nodig !

(ook voor de kinderen in de bovenbouw!) U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen en deze uiterlijk donderdag 18 april (i.v.m Paas/meivakantie) in te leveren bij de groepsleerkracht. (Denkt u er wel om dat de kinderen van groep 1 en 2 rond school en de andere kinderen op het sportterrein zijn)

 

Voor het meten van sportieve prestaties zijn veel stopwatches nodig! In de mobiele telefoons altijd aanwezig! Wel uw mobiel goed opladen!

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking !   

Met vriendelijke groeten,

De Sportdagcommissie.Via de volgende link kunt u het strookje downloaden: brief + strookjes sportdag.
zoek