hier bent u: nieuws

MR: verkiezingen

22 sep. 2017

Verkiezingen


Aan alle ouders

Betreft: Verkiezingen voor het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad (MR)

Geachte ouders,
In de komende periode vinden opnieuw de verkiezingen voor het ouderdeel van de MR plaats. Dit is wettelijk geregeld en moet elke 2 jaar plaatsvinden. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt is dan ook 2 jaar. (nov 2019)

De MR bestaat uit drie leden die vertegenwoordigd zijn namens de leerkrachten en drie leden die de belangen van de ouders behartigen. 
Er wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. Een lid van de MR kan dus (namens zijn achterban) invloed uitoefenen op deze zaken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: bouw en onderhoud, veiligheid, de vorm en inhoud van het onderwijs en de besteding van budgetten. Soms heeft de MR instemmingsrecht en moet ze toestemmen, wil een  bepaald besluit van bijvoorbeeld het bestuur of de directie uitgevoerd mogen worden. In andere zaken heeft de MR adviesrecht. 
De tijdsinvestering waar u aan moet denken zijn ongeveer 6 avonden per schooljaar en  lees- en voorbereidingswerk voor de vergaderingen. Het lidmaatschap van de MR is een prima mogelijkheid om met een beperkte tijdsinvestering écht betrokken te zijn bij onze school en het gevoerde beleid.

De situatie voor de verkiezingen van het ouderdeel van de MR is als volgt:

De termijn van de heer Joost Swiggers loopt nog tot november 2018. 

De heren, Sander Borgsteede en Patrick Rademaker zijn in 2015 door U gekozen. Hun termijn loopt dus af. 
Beide heren stellen zich weer herkiesbaar!
Mochten er ouders zijn die ook lid van de MR willen worden dan kunnen zij zich uiteraard aanmelden. 

De procedure:
Aanmelden kan schriftelijk/mail  tot en met donderdag 12 oktober bij Wim Haverkort 
(leerkracht groep 6). wimhaverkort@stvitusschool.nl 

Voor de herfstvakantie is de bekendmaking van de kandidaten  
Als er géén nieuwe ouders zijn die zich aanmelden dan zijn de heren Sander Borgsteede en Patrick Rademaker automatisch  herkozen en benoemd.
Zijn er meerdere kandidaten, dan volgen er verkiezingen, hierover wordt u dan nader geïnformeerd.
Wij zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,
Namens de Medezeggenschapsraad
Wim Haverkort.
zoek