hier bent u: nieuws

RTL scholenonderzoek

05 apr. 2020

RTL publiceert jaarlijks een scholenonderzoek. Hierbij worden de Nederlandse basisscholen met elkaar vergeleken. Onze school scoort hierbij een 7,9! En hebben het daarom echt fantastisch gedaan met een gemiddelde van 540,2. Ook stond erbij vermeld dat we weer een voldoende hebben gekregen van de inspectie.
Scholen met een vergelijkbare populatie scoorden maar liefst gemiddeld bijna 5 punten lager dan wij (535).
Benieuwd naar wat er over ons geschreven werd? Via de volgende link kunt u dit scholenonderzoek inzien:

https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2020-basischool-rapport-school-leerling-eindtoets-cito-iep-route8-inspectie-cijfer-onderzoek/63a6597a74d9d85a145ee013a2420b8d/vitusschool-(bussum)

 

Op onze website kunt u ook het herstelonderzoek van de onderwijsinspectie vinden. Hierin staat ook aangegeven dat onze school het oordeel ‘voldoende’ heeft gekregen. Dit kunt u vinden via ‘downloads - algemene publicaties’

https://www.stvitusschool.nl/overig/downloads

 
zoek