hier bent u: nieuws

Staking woensdag 14 maart

06 mrt. 2018

Betreft: woensdag 14 maart zijn alle kinderen vrij en is de school gesloten

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
U heeft er de laatste tijd ongetwijfeld al meer over gehoord en gelezen. De scholen in onze regio gaan op woensdag 14 maart dicht i.v.m. een estafettestaking. Leerkrachten, directeuren, ouders en bestuurders in het hele land maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en dus de toekomst van uw kinderen. De hoge werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt met dit mooie beroep. Daarnaast zijn er weinig nieuwe leerkrachten bijgekomen. 
 
Dit heeft tot gevolg dat we nú al vaak kampen met een tekort aan personeel. De komende jaren zal dit tekort alleen maar groter worden. Concreet betekent dit dat we lang niet altijd een vervanger kunnen vinden als een leerkracht ziek is. Als dit niet snel verandert, kunnen we straks niet eens meer garanderen dat we voor elke klas een bevoegde leerkracht hebben staan.
 
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen wordt er op woensdag 14 maart  een landelijke (estafette)stakingsdag georganiseerd. Op deze dag wordt er geen les gegeven en is de school gesloten. Voor opvang verwijzen we net als vorig keer naar Philippo kinderopvang. U kunt natuurlijk ook onderling met andere ouders opvang regelen.
 
We vinden het belangrijk dat we ook deze keer net als alle andere scholen in Nederland laten horen dat we ons zorgen maken. Er zijn gewoon op korte termijn investeringen nodig. 
Voor toekomstbestendig onderwijs. 
Voor een betere salariëring. 
Voor meer leerkrachten, maar vooral 
Voor een betere toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen. 
 
Rekenend op uw begrip, teken ik met hartelijke groeten namens het team van de Sint Vitusschool,
 
Marjon Dries
zoek