Nieuwsbrief 13 januari 2017Overblijven
 

Nieuws van de directie

 

Overblijven.

In de loop van de jaren is het aantal kinderen dat tussen de middag overblijft enorm gegroeid.
In sommige groepen blijft al meer dan 80 % van de kinderen tussen de middag op school.
Er zijn daarom diverse veranderingen doorgevoerd. Groepen blijven nu meestal in hun eigen klaslokaal over. Dat geeft meer rust. De tijden van eten en buitenspelen zijn gesplitst. De kinderen van de hoogste groepen gaan eerst naar buiten en eten later in hun groep. De andere groepen eten eerst in de klas en gaan daarna naar buiten. Dat geeft ook meer rust en ruimte op de speelplaats. Het toezicht tijdens de overblijf gebeurt door de overblijfouders. Vanaf 12.45 zijn alle kinderen op het schoolplein en komen de andere kinderen ook weer naar school. Het toezicht gebeurt dan weer door leerkrachten.
We zijn blij dat de overblijfcoördinatrice Simone de Boer weer terug is en hopen in 2017 op een goed jaar voor de tussenschoolse opvang.
Het jaarverslag van de TSO met daarin een financieel overzicht over de periode van 2012-2016 kunt u vinden door te klikken op de volgende link: /userfiles/files/Meerjarenoverzicht%20TSO%202012-2016%20-%20versie%20voor%20website.pdf


Juf Dunja de Boer.

Net voor de kerstvakantie bereikte ons het verheugende nieuws dat juf Dunja de Boer uit de Eendenvijver in verwachting is. Ze is eind juni uitgerekend en zal vanaf medio mei met zwangerschapsverlof gaan. Gedurende haar afwezigheid wordt juf Dunja vervangen door juf Ashley Heyliger. Juf Ashley loopt al ruim 1,5 schooljaar bij ons stage, momenteel doet ze dat in de Poezenmand. Ze gaat in januari voor 3 maanden naar Suriname om daarna haar PABO opleiding aan de Marnix academie af te ronden. We zijn blij dat we de vervanging zo goed hebben kunnen regelen en wensen beide dames een mooie tijd toe.


Juf Ashley
 

Infoavond kleuters.

Op maandag 23 januari organiseert de school een informatieavond voor de ouders van kleuters die in de tweede helft van het schooljaar bij ons op school komen. De bedoeling van deze avond is dat u kennismaakt met de leerkrachten en de andere ouders. Ook ontvangt u informatie over de school en de dagelijkse gang van zaken in de groep.
Alle betreffende ouders hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Geen uitnodiging gekregen, maar toch belangstelling, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Graag even per mail laten weten dat u komt: toonsmits@stvitusschool.nl
De avond begint om 19.45 uur en staat de koffie en thee voor u klaar.
 

Politiek debat.

U kunt zich nog opgeven voor het politiek debat op 30 januari. Zoals u weet zijn er op 15 maart weer verkiezingen voor de Tweede Kamer en uiteraard een nieuwe regering! We hebben daarom politici van de grote landelijke partijen uitgenodigd om hun programma’s met betrekking tot het onderwijs toe te lichten. Ook gaan de politici met de zaal en met elkaar in debat en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voormalig vader van school en oud-bestuurslid Mil van Beek is de debatleider.
Bij deze nodigen we nogmaals alle ouders uit om bij dit debat aanwezig te zijn. Het kan ook voor u, zo aan de vooravond van de verkiezingen, een interessante avond worden. Aanmelden kan door te mailen naar toonsmits@stvitusschool.nl
De volgende politici hebben inmiddels toegezegd te komen:


De avond is van 20-22 uur, vanaf 19.45 uur is de zaal geopend en staat er koffie en thee klaar.
 

Nieuws van het team

 

Voorleesochtend.

Op woensdag 18 januari hebben we op school de voorleesochtend. Gastvoorlezers gaan in alle groepen aan de slag met prachtige verhalen. Want voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het kind, het is ook een belangrijke sociale activiteit waar zowel ouder als kind veel plezier aan beleeft. Want of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest, in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect woordenschat, spelling en tekstbegrip. Voor meer tips om nog meer te halen uit dit speciale kwartiertje, klik dan op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/
 

Luizencontrole.

Zoals na iedere vakantie het geval is zijn alle kinderen weer op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Met dank aan de vele ouders die iedere keer weer klaarstaan om dit ‘klusje’ te klaren. 

Wereldberoemd in de regio.

Misschien heeft u het blad van Vivium Zorggroep, als u lid bent van deze zorgorganisatie, ook thuis ontvangen.
Hierin zien wij collega Ad van Beek die met zijn EHBO-groep in de regio EHBO verzorgt. Gelukkig profiteert onze St Vitusschool hier ook van.
Al vele jaren verzorgt hij de EHBO- lessen op onze school en komen zijn EHBO-collega’s voor het jaarlijkse examen. Dit jaar krijgen ook diverse leerkrachten weer les om hun diploma EHBO voor kinderen te verlengen. Misschien herkent u ook juf Priscilla die als vrijwillig slachtoffer een mitella aangelegd krijgt.   

Wij feliciteren:

13 januari Maciek Babilec groep 8A
13 januari Marek Babilec groep 8R/N
13 januari Nina Hidana groep 4M/K
14 januari Angela Dijst groep 6L/J
14 januari Mohamed El Abbouti groep 6L/J
16 januari Semih van Asselt groep 6L/J
16 januari Roos IJntema groep 5E/J
20 januari Gwendolyn van Maurik groep 4M/K
22 januari Aiman El Karraz groep 3M/C
25 januari Mauricio Namia de Crasto groep 8A
27 januari Soufian Aboujid groep 3M/C
31 januari Jasper Calis groep 7R/N

Een foto van de jarigen vindt u in de hal van de school
 

Agenda.

16-18 januari: Adviesgesprekken groep 8
18 januari: Voorleesochtend
23 januari: Infoavond voor ouders van nieuwe kleuters
30 januari:  Politiek debat