Nieuwsbrief 10 februari 2017Kunst in de schoolNieuws van de directie

 

Juf Myrthe.

Vorige week meldde juf Myrthe Vunderink uit de Poezenmand zich ziek. Dat is uiteraard voor haar zelf vervelend, maar ook voor de kinderen in de Poezenmand. Het is lastig om op voorhand in te schatten hoe lang het gaat duren voor juf Myrthe weer beter is. En het is nog lastiger om op korte termijn invalleerkrachten te vinden. Zoals het er nu naar uitziet gaat haar afwezigheid wel langer duren.
Gelukkig hebben we twee ervaren leerkrachten gevonden die aan het werk gaan in de Poezenmand. Op maandag en dinsdag gaat juf Manon Fleuren werken. Juf Manon werkt momenteel als kleuterleerkracht op de Gooise Daltonschool in de Hilversumse Meent. Ze gaat volgende week al beginnen. Op woensdag, donderdag en vrijdag gaat juf Karin Smit voor de groep. Juf Karin werkt momenteel als kleuterleerkracht op de Poseidonschool in Amsterdam. Omdat zij daar nog verplichtingen heeft gaat ze zo spoedig mogelijk na de Voorjaarsvakantie beginnen.
We zijn verheugd beide nieuwe collega’s in ons team te mogen begroeten en hopen op een plezierige samenwerking. Maar bovenal hopen we natuurlijk dat juf Myrthe weer snel zal herstellen. De oudergesprekken staan gepland in de periode van 8-14 maart. Deze gesprekken gaan gewoon door. Ouders kunnen dan nader kennismaken met de nieuwe leerkrachten. Onze intern begeleider Helene Snijders, die deze weken ook veelvuldig in de klas heeft ingevallen, zal bij een aantal van deze gesprekken ook aanwezig zijn.
En het mag hier nog een keer gezegd worden, wij hebben veel waardering voor alle collega’s die de afgelopen weken extra gewerkt hebben zodat het niet nodig was om klassen naar huis te sturen.
 

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het centrum voor Jeugd en Gezin heeft allerlei opvoedinformatie voor ouders. Of het nu gaat om moeilijk gedrag van uw kind, het verwerken van een scheiding, eet- of slaapproblemen. U kunt met uw vragen bij het centrum terecht. Het loket is gehuisvest aan de Landstraat 80 in Bussum en is door de week geopend van 10-12 uur. De maandelijkse nieuwsbrief kunt u lezen door te klikken op: http://www.stvitusschool.nl/nieuws/cjg-vraag-van-de-maand-februari
 

Politiek debat.

Vorige week maandag kregen we een vijftal politici op bezoek. Tweede kamerleden van de PVDA, CDA, SP, D’66, CDA en een aspirant-lid van Groen Links debatteerden met elkaar over allerlei politieke thema’s. Uiteraard hadden deze vooral te maken met het onderwijs. Het was zeer interessant om te horen welke plannen de verschillende partijen hadden voor het basisonderwijs. Zo werd er gesproken over een maximale groepsgrootte, over hoe we er voor kunnen zorgen dat er meer mannen voor het mooie vak van leerkracht kiezen en wat we nu toch aan moeten met de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet zorgt er namelijk voor dat het moeilijk is om invalleerkrachten voor de klas te zetten. Werkgevers zijn door deze wet namelijk sneller verplicht om mensen in vaste dienst te nemen. Wij ondervinden nu aan den lijven hoe ontzettend lastig het is om in geval van ziekte vervangers te vinden. We hopen dat de politiek hier snel een adequate oplossing voor weet te vinden. Belangstelling voor de standpunten van de grootste partijen, klik dan op de volgende link: /userfiles/files/Doc1(1).pdf
Het debat werd geleid door Mil van Beek en mede door zijn inbreng ontstond er een levendige discussie tussen de aanwezigen in de zaal en de politici.


 

Digitaal pesten.

De vraag of social media een zegen of een vloek zijn komt vooral aan de orde wanneer er sprake is van beledigen, of nog erger.. PESTEN, middels de telefoon of computer.
Het kan anoniem en je kunt je er niet of slecht tegen verweren. Verbieden is feitelijk ook niet mogelijk omdat vrijwel niemand kan controleren door wie, waar en hoe het plaatsvindt.
Ook op onze school zijn inmiddels de eerste gevallen van pest-/plaaggedrag via mobiele appjes en programma’s bekend. Vaak is het geen pesten maar een “geintje”, echter wel met soms een grotere impact dan kinderen zich bewust zijn. Het gebeurt buiten schooltijd maar de gevolgen zijn wel in school merkbaar en in de klas voelbaar.
Ouders komen, zo blijkt ook uit alle nieuwsberichten in kranten, radio en tv. vaak met de vraag wat de school hieraan doet. Met deze vraag worden de mogelijkheden van de school sterk overschat. Het gebruik van social media is niet weg te denken en ook niet uit te bannen, laat staan te verbieden. Goede voorlichting aan kinderen helpt wel. Dat doen wij in school maar dat is toch vooral ook een taak van de ouders. Blijf in gesprek met uw kind. Vraag naar wat ze doen met de telefoon en de computer. Maak ze wegwijs en weerbaar. Wijs de kinderen op de gevaren. Mocht er echter op onze school sprake zijn van dergelijk pest-/plaaggedrag dan nemen wij wel contact op met de betrokken ouders en verwachten wij dat daders en slachtoffers met elkaar om de tafel gaan.
De school is niet verantwoordelijk maar heeft er wel last van. Vandaar dat wij streng zullen optreden en kinderen ook zeker op hun gedrag zullen aanspreken. Wij rekenen op uw medewerking! 

Vrijdag 17 februari school gesloten.

Volgende week vrijdag is onze school gesloten in verband met een studiedag van het hele team. We gaan ons oriënteren op een nieuw leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling en ook bespreken we met elkaar de mogelijkheden van een nieuw digitaal schoolrapport. Alle leerlingen zijn dus vrijdag 17 februari vrij.
 

Nieuws van het team


Kangoeroewedstrijd op donderdag 16 maart.

De groepen 5 t/m 8 doen mee aan de Kangoeroe reken/wiskundewedstrijd.
Eerst doen alle kinderen mee aan een voorronde. De beste 2 leerlingen uit elke groep worden ingeschreven voor de echte wedstrijd op donderdag 16 maart (Gewoon onder schooltijd).
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijf keuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.
De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2016 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door de Stichting Wiskunde Kangoeroe van de Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw leerkracht van je had verwacht! Bovendien kun je nog prijzen winnen ook ...
Voor meer informatie: http://www.w4kangoeroe.nl
 

De VoorleesExpress.

De VoorleesExpress is een leuk en laagdrempelig project voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar om met lezen aan de slag te gaan op een speelse manier. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met taal en lezen en hierbij thuis extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Meer taalvaardigheid geeft kinderen betere kansen op school. Kinderen kunnen wennen aan boeken en verhalen, gaan boeken en lezen leuker vinden en gaan zelf meer lezen.
Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.
De VoorleesExpress is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk project dat actief is in meer dan 20 steden in Nederland. Dus nu ook in Gooise Meren!
Voor informatie kunt u bellen 035 6973000 of http://www.bibliotheekgooienmeer.nl.
Een flyer vindt u ook in de hal van de school.
De VoorleesExpress zoekt ook vrijwilligers die willen voorlezen. Ook hier info via telefoon en website. 

Wij feliciteren:

10 februari Laura Horst groep 2My
10 februari Thijn Kreuning groep 4M/K
11 februari Dunya Sayan groep 5W/I
12 februari Bram Jansen groep 2My
15 februari Keano Volkrijk groep 3P
16 februari Ivo Hulsken groep 7M/R
25 februari Chaymae Boulahrouz groep 3P
25 februari Thera Woldhuis groep 6L/J
26 februari Yunes Mohammed groep 2E/M
26 februari Olivier Scheers groep 4M/K
27 februari Chanel Epskamp groep 8A
27 februari Sajiv Omapersad groep 3P


Een foto van de jarigen vindt u ook in de hal van de school.
 

Agenda.

 
17 februari: Studiedag, school gesloten
20-24 februari: Voorjaarsvakantie
7-8 maart: Schoolfotograaf
8-14 maart: Rapportweek
15 maart: Wandelen voor water groep 7
16 maart: Kangoeroewedstrijd