Nieuwsbrief Extra nieuwsbrief prikactie 27 juni

Prikactie 27 juni, 
de school gaat om 9.30 uur open.

 

20-06-2017.

Beste ouder(s), verzorger(s),

U heeft er de laatste tijd ongetwijfeld al over gehoord. Leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Zo zijn er al scholen die klassen naar huis moeten sturen omdat er geen geschikte vervangers zijn. Tijdens het onderwijsdebat op onze school van 31 januari is een aantal punten ook al aan de orde geweest. In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs) samen met de vakbonden en de werkgeversorganisatie hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer. Ook verzoeken wij u op het aangehechte strookje te ondertekenen en op school in te leveren.
Op 27 juni gaan leraren uit het basisonderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal. Ook wij openen onze school pas om 9.30 uur. U kunt uw kind dus pas om 9.30 uur naar school brengen.
En er gaat een delegatie van onze school op 27 juni naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan de politiek. 
De komende dagen zullen wij u op allerlei manieren informeren over waar wij in het onderwijs tegenaan lopen.
Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u. 

Vriendelijke groet,


Het team van de St. Vitusschool.

Bijgevoegd: strookje ter ondersteuning van de prikactie.