Nieuwsbrief 22 september 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
U heeft er de laatste tijd ongetwijfeld al over gehoord. Leerkrachten, directeuren, bestuurders maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en dus de toekomst van uw kinderen. 
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zo’n zorgen maken en vragen om uw begrip.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten  zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een tekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als  een leerkracht ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een bevoegde leerkracht kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om extra te investeren, maar we weten niet of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de problemen aan te pakken. Daarom willen de leerkrachten hun eisen verder ondersteunen met de stakingsdag op 5 oktober. Op deze dag wordt er geen lesgegeven en is de school gesloten.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het leerkrachtentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!  
 
Vriendelijke groet,
 
Het team van de St. Vitusschool.
 
 

Nieuws van de directie

 

Even aan u voorstellen

Mijn naam is Ronald Kron en namens Fysiotherapiepraktijk Paul Klaver in Naarden mag ik vanaf komend schooljaar de kinderfysiotherapie verzorgen op de St.Vitusschool.
Kinderfysiotherapie kan op aanvraag van u of de leerkracht worden ingezet bij het oefenen van het schrijven (bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met de vorm van letters of om netjes te schrijven). Maar ook voor het verbeteren van de motoriek van uw kind (bijv. een bal vangen/ gooien, springtouwen of rennen) kan kinderfysiotherapie helpen zodat uw kind optimaal kan meespelen met klasgenootjes. Veel is in overleg mogelijk!
Aanmelden van uw zoon of dochter  voor kinderfysiotherapie kan rechtstreeks via mijn e-mail adres ronald@paulklaver.nl of via het tel.nummer van de praktijk 035-6950422. 
Ik zal dan contact met u opnemen. Ook de leerkracht kan uw zoon of dochter aanmelden voor kinderfysiotherapie. De leerkracht of ikzelf zullen altijd eerst schriftelijk toestemming aan u vragen alvorens een behandeltraject op te starten.
Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig maar wel wenselijk. 
Voor meer informatie over mij persoonlijk en wat kinderfysiotherapie voor uw zoon of dochter kan betekenen verwijs ik u graag naar onze praktijkwebsite: www.paulklaver.nl. Mocht u meer informatie wensen over een mogelijke behandeling of een vraag hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groeten,
Ronald Kron

 

Subsidies voor gezinnen met een beperkt inkomen

Het kabinet heeft sinds 1 januari van dit jaar 100 miljoen euro per jaar vrijgemaakt zodat kinderen in een gezin met een laag inkomen mee kunnen doen met sport, schoolreisjes, culturele activiteiten en muziek. Ouders die hiervoor in aanmerking denken te komen kunnen een beroep doen op de volgende organisaties:
 
Jeugdsport- en cultuurfonds:
Deze fondsen betalen tot op zekere hoogte de contributie voor sport- of cultuuractiviteiten. Dit kan alleen als ouders zelf het lidmaatschap niet kunnen betalen. In bepaalde gevallen betalen ze ook de attributen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toon Smits, directeur van de school.
 
Fonds Kinderhulp:
Kinderhulp helpt kinderen ook met het betalen van de contributie voor een sportclub, een dagje uit, of bijvoorbeeld zwemlessen. Samen met de ANWB is er ook een Kinderfietsplan, waarbij kinderen opgeknapte fietsen kunnen krijgen.
Voor meer informatie of een aanvraag doen, klik op: https://kinderhulp.nl/
 
Stichting Jarige Job:
Stichting Jarige Job trakteert kinderen op een leuke verjaardag. De stichting werkt samen met de Voedselbank en geeft geen geld, maar wel een verjaardagsbox met slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, enz.
Voor meer informatie of een aanvraag doen, klik op: http://www.stichtingjarigejob.nl/
 

Studiedag voor het team

Op vrijdag 29 september is onze school gesloten in verband met een studiedag voor het hele team. Eén van de thema’s van de studiedag is onze visie op ICT en het gebruik van allerlei digitale leermiddelen. Zo willen we met elkaar brainstormen over hoe we ons onderwijs ook in de toekomst gaan vormgeven en welke rol de digitalisering daarin speelt. 
 

Open ochtend

In de kalender staat dat er dinsdag 26 september een open ochtend is voor nieuwe ouders. Deze hebben we echter verplaatst naar dinsdag 17 oktober. 
Weet u nog ouders die op zoek zijn naar een school, dan zijn ze van harte welkom om op 17 oktober onze school ’s ochtends te bezoeken.

 

Nieuws van het team

 

Een jarige meneer Kees

Op donderdag 14 september was onze collega Kees Mensink jarig. Hij werd 62 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Om 10 uur werd hij door alle kinderen toegezongen. Helaas kon dat niet buiten omdat het te hard had geregend. Maar ook in de aula kun je prima met 300 kinderen allerlei verjaardagsliedjes zingen. Na een cadeautje en bloemen in ontvangst te hebben genomen ging meneer Kees alle klassen langs om op iets lekkers te trakteren.

 
 

Kinderpostzegels, ook onze kinderen gaan op pad

Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. 
Ook onze kinderen uit  groep 7 en 8  doen mee. 
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: vóór kinderen dóór kinderen! 
Voor wie gaan de kinderen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang wonen. 
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen. 
We wensen onze leerlingen heel veel succes! 
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl

 

Openingsvieringen (catechese)

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin in een nieuwe groep. Wat zijn onze wensen, wat hopen wij  en wat verwachten wij van elkaar? Dat was veelal het onderwerp van de eerste catecheseviering die in de speelzaal werd gehouden. De kinderen vertelden eigen geschreven verhalen, zongen samen en luisterden naar leerkrachten die een gedicht of verhaal voorlazen.
De groepen 1/2, 3 en 4, 5 en 6, 6/7, 7 en 8, vieren dit jaar samen. Meer foto's kunt u op de website bekijken: https://www.stvitusschool.nl/fotos/openingsviering
Voor Pasen (Witte Donderdag) en aan het eind van het schooljaar komen zij weer bij elkaar. Het Kerstfeest vieren wij met de hele school en begin november organiseren wij weer een herinneringsdag aan iedereen die ons dierbaar was. Daarover meer in een volgende Nieuwsbrief.

 

Schoolproject en dansdag

Op woensdag 4 oktober starten we met het schoolproject rond de Kinderboekenweek. 
Dit jaar met als thema: GRIEZELEN
En we griezelen met elkaar door tot donderdag 19 oktober. 
Ter afsluiting van dit schoolproject organiseren we een dansdag in sporthal de Lunet in Naarden. Noteert u alvast in uw agenda dat ouders van harte zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Nadere informatie over deze mooie dansdag volgt nog, maar het is wel al goed om te weten dat deze afsluiting duurt tot 16.00 uur ’s middags en dat we een groot beroep op ouders, opa’s en oma’s voor het vervoer naar de Lunet.

 

Stagiaires en begeleiding:

Beste ouders,
Ik, Linda Hendriks, ben nu voor het derde jaar ico op onze school en wil daar graag wat meer over vertellen. Ico staat voor intern coördinator opleiden. Ik begeleid de stagiaires en de mentoren op onze school. Dit jaar hebben we 3 stagiaires van de Marnix Academie te Utrecht:  Max,  Jasper en Amy. De stagiaires zorgen voor vernieuwing  en geven ons een frisse bik op ons onderwijs. Wij leren van elkaar.

Onze stagiaires stellen zich aan u voor:
 
Mijn naam is Amy en ik ben alweer 20 jaar oud. Ik ben dit schooljaar begonnen aan mijn tweede leerjaar op de Pabo. Deze volg ik in Utrecht op de Marnix Academie. Hier ben ik altijd helemaal in me element, zeker als ik lekker mag bewegen en creatief bezig ben. Dit doe ik ook de hele vakantie lang want dan ben ik animator op campings in Nederland. Daarnaast ben ik ook op de BSO te vinden, waar ik wekelijks werk.  Aan het eind van de dag ga ik dan weer lekker terug naar huis in Eemnes. 
Sinds drie weken ben ik op dinsdag te vinden in het Vossenhol bij juf Marian. Dus misschien wel tot snel! 
Groetjes, Amy Haring 
 
Even voorstellen, mijn naam is Max de Jong,  ofwel Meneer Max. Ik zit in mijn laatste jaar van de PABO op de Marnix Academie. Voorgaand heb ik stage gelopen in groep 1/2, 3, 5, 6 & 8. De aankomende maanden geef ik op de maandag en de dinsdag les in groep 7 en op woensdag doe ik onderzoek. Ik vind het belangrijk om zowel voor de kinderen als voor de ouders bereikbaar te zijn. Mochten er vragen zijn of bent u nieuwsgierig naar mij geworden… Trek me dan gerust eens aan mijn mouw!
Verder volg ik dit jaar het profiel Kunst & Cultuur, dat wil zeggen dat ik veel met de kunstvakken bezig ben op de Marnix.  Dit hoop ik ook te kunnen doen op de Sint Vitusschool.
 
Hallo allemaal, ik ben Jasper Goossens.
Ik ben een 3ejaars pabo student van de Marnix academie in Utrecht. Ik zal het hele jaar op woensdag en donderdag juf Nicole assisteren in groep 4 E/N. Af en toe zal ik ook een week aanwezig zijn, maar dit is niet vaak. Mijn hobby's zijn Scouting, fietsen, sporten en Pokemon GO (ja, nog steeds). Ik zal het aankomende jaar mijn best doen om     de kinderen te helpen waar dit nodig is!
Groetjes, Jasper Goossens.
 
We hebben niet alleen PABO- studenten maar ook een stagiaire klassenassistente: Lisette. 
Ik ben Lisette Wiersma, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Weesp.  Ik loop dit jaar 2 dagen per week stage op deze school. Dit doe ik dan op de maandag en dinsdag. Ik loop stage in groep 6/7 (maandag) bij meneer Ronald en in groep 3 dinsdag’s bij juf Cynthia. Mijn stageperiode duurt 1 schooljaar. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op MBO Amersfoort en ik zit nu in mijn derde leerjaar. Dit is tevens mijn laatste leerjaar. Ik zal ook mijn praktijkexamens hier op school doen.

 
Deze studenten zijn  een meerwaarde voor onze school en we zijn blij met hun aanwezigheid en dat we ze mogen begeleiden in hun ontwikkeling.
 

Sociale veiligheid

Daarnaast ga ik regelmatig naar de Marnix Academie voor workshops,  bijeenkomsten en vergaderingen voor schoolopleiders . Zo is vorig jaar vanuit de overheid en de Marnix Academie een plan ontwikkeld om scholen te helpen met het ontwikkelen van sociale veiligheid.
Elke klas doet aan Kanjertraining. In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat kinderen nu 1 keer per maand judo krijgen als onderdeel van het plan sociale veiligheid. 
Veel elementen van de kanjertraining komen terug in judo. 
Judo doe je samen  en moet met respect voor elkaar uitgevoerd worden. 
Wij zijn dus heel blij dat judoleraar Sander van der Hoek de judolessen op onze school gaat verzorgen. De eerste lessen waren groot succes!
Hieronder een impressie van de judolessen. Voor meer foto’s zie onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/schooljudo
Ook de data kunt u op de website vinden: https://www.stvitusschool.nl/nieuws/judo

 
Naast de judolessen willen wij op een andere manier onze school verder ontwikkelen met betrekking tot sociale veiligheid. Op onze school hebben wij afgesproken dat wij meer rust willen creëren en dat wij  op een juiste manier met elkaar blijven omgaan. 
Dit gaan we doen door komend schooljaar een aantal afspraken in te voeren. Deze afspraken worden gekozen door de leerlingen en leerkrachten. 
Onze school heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad  bestaat uit deze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (zie foto).


 
De leerlingenraad en ik komen samen om te spreken over zaken die in school en op het schoolplein voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens worden dan verbeterpunten met de leerlingen en de leerkrachten besproken. 
 
De eerste gezamenlijk gekozen afspraak is: Deze afspraak gaat maandag 25 september in en geldt voor iedereen tussen 8.45-12.00 uur en 13.10 en 15.00 uur. Dus leerlingen, leerkrachten en ouders zijn op die momenten rustig en kan er in de school fijn en goed gewerkt worden. 
Naast het feit dat  het  winst is om meer rust op school te hebben, willen we ook zichtbaar maken hoe goed het lukt om een afspraak in te voeren. Te denken valt aan een Happy meter of een soort klantvolgnummersysteem wat bijvoorbeeld in sommige winkels hangt.
Wat is de bedoeling? Om de kinderen direct te belonen voor goed gedrag willen we deze in de gang of op een ander centraal punt in de school plaatsen. Onderstaande foto laat zien hoe dat er uit kan komen te zien:


 
Wie heeft een goed idee? Misschien van uw werk? 
Ik kijk er, samen met mijn collega’s, naar uit dat wij: ouders, leerlingen en leerkrachten ervoor blijven zorgen dat onze school veilig is en blijft, zodat onze kinderen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. 
Mocht u ideeën hebben  en/of vragen, dan ontvang ik graag uw mail lindahendriks@stvitusschool.nl
 

Daar zit muziek in!

Het leren bespelen van een muziekinstrument of  meedoen aan een zang- of dansvoorstelling is prachtig om te doen. In de school geven wij de organisaties zoals de Gooise Muziekschool of de Nieuwe muziekschool ook alle ruimte om op deuren en prikborden hun activiteiten aan te kondigen. Dit keer een beetje extra aandacht voor ViJoS. Wist u dat deze naam de afkorting is voor Vitus-en Jozefschool? De Jozefschool is 24 jaar geleden opgegaan in de huidige St. Vitusschool. Daarom voor een keer extra aandacht voor deze muziekvereniging. Deze poster vindt u ook op de voordeur van onze school.

 

Nieuws van de ouderraad 

 

Safe the Date. Ouderraad jaarvergadering

Op woensdag 1 november organiseert de ouderraad de jaarlijkse jaarvergadering. Schrijf deze datum in uw agenda. Tijdens deze vergadering legt de ouderraad o.a. verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Belangrijk om daarbij te zijn, het gaat tenslotte over de besteding van uw geld.
Meer informatie over de jaarvergadering en het thema van de avond volgt binnenkort.
 
Wij zijn ook op zoek naar twee nieuwe leden voor onze…maar vooral uw ouderraad.
Leest u de posters in de school?

 

Wij feliciteren: 

23 september Izzy van der Haar groep 4M/K 
25 september Emma Fraser-Boer groep 3P 
27 september Josephine Albrecht groep 7M/R
28 september Juf Linda Hendriks groep 5J/L
30 september Milena de Munck Mortier groep 4E/N 
 

Agenda

25 september Informatieavond groep 5 J/L
27 september Start kinderpostzegelactie
29 september  Studiedag voor het team, school gesloten
4-19 oktober Schoolproject Griezelen
5 oktober School gesloten ivm staking
17 oktober Open ochtend voor nieuwe ouders
19 oktober Afsluiting schoolproject met een dansdag. Optreden ’s middags in de Lunet in Naarden, eindtijd 16.00 uur
23-27 oktober Herfstvakantie
 

Nieuws van de medezeggenschapsraad: VERKIEZINGEN !

 
Aan alle ouders/verzorgers.
Betreft: Verkiezingen voor het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad (MR)
 
Geachte ouders,
In de komende periode vinden opnieuw de verkiezingen voor het ouderdeel van de MR plaats. Dit is wettelijk geregeld en moet elke 2 jaar plaatsvinden. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt is dan ook 2 jaar. (nov 2019)
 
De MR bestaat uit drie leden die vertegenwoordigd zijn namens de leerkrachten en drie leden die de belangen van de ouders behartigen. 
Er wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. Een lid van de MR kan dus (namens zijn achterban) invloed uitoefenen op deze zaken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: bouw en onderhoud, veiligheid, de vorm en inhoud van het onderwijs en de besteding van budgetten. Soms heeft de MR instemmingsrecht en moet ze toestemmen, wil een  bepaald besluit van bijvoorbeeld het bestuur of de directie uitgevoerd mogen worden. In andere zaken heeft de MR adviesrecht. 
De tijdsinvestering waar u aan moet denken zijn ongeveer 6 avonden per schooljaar en  lees- en voorbereidingswerk voor de vergaderingen. Het lidmaatschap van de MR is een prima mogelijkheid om met een beperkte tijdsinvestering écht betrokken te zijn bij onze school en het gevoerde beleid.
 
De situatie voor de verkiezingen van het ouderdeel van de MR is als volgt:
 
De termijn van de heer Joost Swiggers loopt nog tot november 2018. 
 
De heren Sander Borgsteede en Patrick Rademaker zijn in 2015 door U gekozen. Hun termijn loopt dus af. 
Beide heren stellen zich weer herkiesbaar!
Mochten er ouders zijn die óók lid van de MR willen worden dan kunnen zij zich uiteraard aanmelden. 
 
De procedure:
Aanmelden kan schriftelijk/mail tot en met donderdag 12 oktober bij Wim Haverkort (leerkracht groep 6 en voorzitter van de MR): wimhaverkort@stvitusschool.nl 
 
Voor de herfstvakantie is de bekendmaking van de kandidaten  
 
Als er géén nieuwe ouders zijn die zich aanmelden dan zijn de heren Sander Borgsteede en Patrick Rademaker automatisch  herkozen en benoemd.
Zijn er meerdere kandidaten, dan volgen er verkiezingen, hierover wordt u dan nader geïnformeerd.
Wij zien uit naar uw reactie!
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Medezeggenschapsraad
Wim Haverkort.
 
U vindt dit bericht ook op de website: https://www.stvitusschool.nl/nieuws/mr-verkiezingen