Nieuwsbrief Extra nieuwsbrief 28 september 2017


In verband met de studiedag is er vrijdag 29 september geen school
 

Nieuws van het schoolbestuur


Beste ouders/verzorgers,
Vorige week heeft u er al over kunnen lezen: op donderdag 5 oktober is de stakingsdag voor de leerkrachten en is de school gesloten. Net als het team van de school maken wij als bestuur ons ook zorgen over de toekomst van het onderwijs. Goede leerkrachten zijn cruciaal bij kwalitatief goed onderwijs, zeker in deze tijd van snelle veranderingen. Het wordt steeds lastiger goede leerkrachten aan ons te binden terwijl ze zo hard nodig zijn. En zij verdienen alle waardering voor hun werk. Om te zorgen dat politiek Den Haag nu eindelijk gaat investeren in het onderwijs en in onze leerkrachten - om de kwaliteit hoog te houden - ondersteunen wij als bestuur volmondig de stakingsdag. Wij vragen uw begrip en ook uw steun voor deze staking, voor de toekomst van ons onderwijs en onze kinderen!
Vriendelijke groet,
Linda de Jong, voorzitter schoolbestuur.


Nieuws over het schoolproject


Schoolproject en dansdag.

Zoals u al in de Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zal de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema griezelen op woensdag 4 oktober starten en donderdag 19 oktober  met een DANSDAG voor en door alle leerlingen worden afgesloten.
De dansers van Stichting Dans in School verzorgen deze dag en zullen met elke groep een spoken-, spinnen-, weerwolven-, monster-, reuzen- of krokodillendans instuderen met bijpassende muziek.

In de middagpauze blijven alle kinderen op school lunchen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en in de vroege middag nog hun generale repetitie te kunnen houden.
Vanaf 13.45 uur vertrekken alle groepen per auto, of fiets (de oudsten) naar Sportcentrum de Lunet, Amersfoortsestraatweg 16 in Naarden waar ze hun griezeldansvoorstelling aan elkaar én aan de ouders en andere belangstellenden laten zien.
Een hele organisatie die alleen kans van slagen heeft met veel (groot)ouderhulp bij het brengen om 13.45 uur en halen om 15.30 uur van de kinderen naar en van het sportcomplex.                            
Als dank zitten al die chauffeurs natuurlijk wel op de  eerste rang  bij deze dansvoorstelling van hun (klein) kind(eren). Dus houd donderdagmiddag vrij om te komen kijken en vooral: geef u op als chauffeur. Intekenlijsten lijsten hangen vanaf maandag 1 oktober op de deuren van de klaslokalen van de groepen 1 t/m 6.
De eindtijd zal die dag dus ook iets later zijn: we verwachten zo rond 15.30 uur. Kinderen worden dan teruggebracht en zullen rond 16.00 uur op school zijn. Wij brengen de na-schooolse opvang hiervan op de hoogte, maar wilt u dat zelf voor de zekerheid ook nog doen?

We hopen er met elkaar een onvergetelijke dag van te maken!