Nieuwsbrief 20 oktober 2017


 
Dansdag 19 oktober

 

Nieuws van de directie

 

Herfstvakantie.

Volgende week is de school gesloten i.v.m. de herfstvakantie. We hopen dat alle kinderen en wellicht ook hun ouders genieten van een paar vrije dagen en dat het weer net zo mooi zal zijn als deze week. We verwachten iedereen maandag 30 oktober weer op school.


Vertrek juf Simone van Philippo.

Helaas vertrekt Simone de Boer van Philippo. Zij regelde bij ons het overblijven op school. En dat deed ze uitstekend. Kinderen, ouders en leerkrachten konden goed met haar opschieten. Ook deed ze de administratie van het overblijven. Simone gaat bij een ander bedrijf in Lelystad werken, waar de werktijden beter passen bij haar privéleven.
We wensen Simone heel veel succes met haar nieuwe baan.

 

Filmen op school.

De vader van Teun Louw, leerling uit de Schaapskooi maakt voor de website een film over onze school. Hij filmt allerlei schoolactiviteiten, komt in de klassen, zal misschien wat kinderen en leerkrachten interviewen. Dit alles met als doel om nieuwe geïnteresseerde ouders een mooie indruk te geven van onze school. Omdat hij natuurlijk niet altijd op school aanwezig kan zijn, heeft hij ook aan leerkrachten gevraagd om af en toe zelf aardige momenten in de klas vast te leggen met hun mobiele telefoon.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw zoon of dochter gefotografeerd of gefilmd wordt voor onze website, dan houden we daar uiteraard rekening mee. U kunt dat kenbaar maken door te mailen naar: toonsmits@stvitusschool.nl 
 

Schoolfruit.

We hebben als school een subsidie aangevraagd om deel te nemen aan gratis schoolfruit en we zijn blij te kunnen vermelden dat onze aanvraag is goedgekeurd. Dat betekent dat we vanaf 13 november voor een half jaar gratis fruit krijgen voor alle kinderen. Dit is een actie van de Europese Unie. Waarom doen we hier aan mee?
* Allereerst is het natuurlijk gezond en lekker. Kinderen hebben elke dag minimaal twee stuks fruit nodig en om dat te kunnen halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
* Leerlingen die gezond eten presteren beter. Ze zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
* Gezond eten is ‘besmettelijk’. Zien eten, doet eten. 
* We hopen dat ouders het waarderen. Ervaringen van andere scholen leert ons dat na een periode van gratis fruit, kinderen daarna ook veel meer fruit blijven eten.
* Het is leerzaam en duurzaam. We leren kinderen over de herkomst van fruit en over hoe goed het is voor je gezondheid.
Dus vanaf maandag 13 november krijgen de kinderen in alle klassen gratis een stuk fruit aangeboden. 

 
 

Nieuws van het team

 

Dansdag.

Gisteren hebben we ons schoolproject Griezelen afgesloten met een mooie dansdag. Onder leiding van Dans in School hebben de kinderen in één dag en een dans aangeleerd en voor een prachtige uitvoering gezorgd. Iedere groep danste rond een bepaald thema van een boek of een vers. Zo werden allerlei verschillende dansen uitgevoerd onder toeziend oog van een enthousiast publiek. Wat een fijne afsluiting van ons schoolproject.
De foto’s van deze dansdag zijn te bekijken op onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/dansdag-19-oktober-2017
 

Bezoek in de herfstvakantie het Singermuseum.

We zijn als school lid van het Singermuseum. De groepen 3 t/m 6 brengen dan ook een bezoek aan dit museum in Laren. Het museum heeft ook in de herfstvakantie allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Zo zijn er workshops, museum-ontdektochten, een kinderatelier, enz. Bovendien is het museum/theater onlangs prachtig verbouwd. Dus zeker de moeite waard om lekker met de fiets naar Laren te gaan en een bezoekje te brengen aan dit museum. 
Voor meer informatie kijk op: https://www.singerlaren.nl
 

Oudervragenlijst.

Op 22 november beginnen de oudergesprekken. Na de herfstvakantie sturen wij aan alle ouders de zg oudervragenlijsten toe met het verzoek deze in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk om ook van u te horen hoe uw kind het ervaart op school. Dit wordt dan, samen met de schoolresultaten, besproken tijdens het oudergesprek.
 

Herinneringsdag.. (herhaling)

Op 2 november vieren de katholieken Allerzielen. Dat is de dag waarop mensen hun dierbaren herdenken. Graven worden extra onderhouden, en er zijn vieringen waarin de overleden dierbaren herdacht worden. Ook in andere geloven kent men deze dagen.
Twee jaar geleden zijn wij begonnen om de herinnering aan dierbare overleden mensen ook op school een plek te geven. Dit bleek, ook uit de reacties van ouders, zeker voor herhaling vatbaar.
Donderdag 2 november (dus niet 1 november zoals abusievelijk op de kalender staat) is de dag waarop wij dat in de groepen gaan doen. 
Middels verhalen, prentenboeken, gedichten, herinneringen van kinderen etc. proberen wij deze dag vorm en inhoud te geven. De resultaten zijn daarna enkele dagen in school zichtbaar o.a. middels gedachtenishoeken.
 
Wij hopen dat deze dag, naast de vieringen rond de Christelijke feestdagen, een eigen plaats krijgt binnen onze school. 
 
Voor vragen kunt u bij de groepsleerkrachten terecht. 


 

Nieuws van de medezeggenschapsraad


De oproep voor de verkiezingen van de MR heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd.
De heren Sander Borgsteede en Patrick Rademaker hebben, naar wij hopen, uw vertrouwen gekregen en zijn dus herkozen.
De MR bestaat nu uit de volgende leden:
Namens de ouders: De heren Sander Borgsteede, Patrick Rademaker en Joost Swiggers.
Namens het team: Ivonne van Geelen, Marjolijn Weiler en Wim Haverkort. 

 

Jaarvergadering ouderraad woensdag 1 november


Woensdag 1 november houden wij onze jaarvergadering. Tijdens deze avond leggen wij verantwoording af voor de besteding van de gelden. Wij staan nog altijd in het lijstje van de minst vragende scholen in Nederland en doen veel met weinig geld! 
Bovendien vertellen wij over onze activiteiten.
 
Daarnaast nodigen we altijd een gastspreker uit. Het thema is dit keer: Gezonde voeding en kinderen.

De lezing wordt gehouden door:

Tijdens deze avond houdt één van de diëtisten van Dievita diëtistenpraktijk een lezing over gezonde voeding en kinderen. Dievita diëtistenpraktijk is gevestigd in Bussum, Weesp en Soest. Eén van de specialismes is diëtetiek bij kinderen. 
 
Tijdens de lezing wordt er verdieping gegeven over balans in voeding van een kind; is onbeperkt fruit eten gezond, wat zijn e-nummer en wat zijn de effecten op een kind, gezonde tussendoortjes en traktaties, tips en tricks voor een gezonde leefstijl  en welke programma’s zijn er in de omgeving die ondersteuning bieden als uw kind overgewicht heeft. 
 
Wij gaan voor een informatieve avond met nieuwe inzichten in voeding bij kinderen. (zoals u eerder las doet de school ook mee aan de actie schoolfruit!)
Tot 1 november!
De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
 

We kunnen gelukkig ook een nieuw lid binnen onze ouderraad verwelkomen!

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw lid van de ouderraad: 
Ik ben Patricia Maas, 36 jaar, getrouwd met Robert en moeder van Justin groep 5 L/J en Tycho groep 3P. Ik ben werkzaam als planner in de kinderopvang. 
Na 4 jaar als klassenouder een bijdrage te hebben geleverd aan de school, ben ik nu benaderd om dit via de ouderraad verder vorm te gaan geven.  
Het lijkt me erg leuk om een bijdrage te mogen leveren aan de vele activiteiten die de school en de ouderraad organiseren en ervoor te zorgen dat de kinderen ervan kunnen genieten.  Tevens wil ik graag meedenken binnen de school en ondersteunen waar mogelijk.  
 
Hartelijke groet, Patricia Maas.
 
 

Wij feliciteren: 

 
22 oktober  Joep Swiggers groep 5L/J
22 oktober Dennis Vreman groep 8A 
24 oktober Valary Ortiz Aldana groep 2M/A 
25 oktober Julian de Munck Mortier  groep 6W/I 
27 oktober Lucy Zhou groep 7R/J 
28 oktober Maja Sierawska groep 1A 
30 oktober Anny Zhu groep 2A 
31 oktober Indy Borger groep 3M/C 
31 oktober Danique Taling groep 6W/I 
31 oktober Liv Twisker groep 2D
1 november  Liz de Groot groep 8A 
1 november Yuqi Zhou groep 8A
2 november Juf Ivonne ondersteuningsklas en
groep 6 W/I
4 november Julia Jansen groep 6W/I 
4 november Stacey Meeuwisse groep 4M/K 
4 november Elif Yalcin groep 6W/I 
5 november Freddie Gosling groep 3P
5 november Ditte Hermans groep 6W/I
5 november Mees van Lunteren groep 7M/R 
7 november Lizzy Eisenga groep 3M/C 
7 november Bryan Hu groep 6W/I 
8 november Sara Secaira Visser groep 2E/M 
9 november Julian Kreuning groep 6W/I
 
 

Agenda

 
31 oktober Groep 6 W/I naar Geologisch museum Laren (Geschiedenis)
1 november Jaarvergadering ouderraad
2 november Herinneringsdag
9 november Bezoek Rijksmuseum groep 6/7 en groep 7
22-28 november  Oudergesprekken