Nieuwsbrief 10 november 2017

Nieuws van de directie


Welkom juf Dunja, en tot ziens juf Liesbeth.

Gisteren is juf Dunja weer teruggekomen na een lange periode van afwezigheid. Op 24 juni is zij bevallen van Casper en de maanden daarna genoot ze van haar ouderschapsverlof. Gedurende haar afwezigheid is zij vervangen door juf Jasmijn en juf Liesbeth (en voor de zomervakantie ook nog door juf Ashley). Juf Jasmijn blijft bij ons omdat zij ook lesgeeft aan groep 6/7, maar voor juf Liesbeth betekent dit het einde van haar werk op onze school. We zijn blij met de manier waarop juf Dunja is vervangen en bedanken bij deze de boven genoemde dames. Juf Liesbeth wensen we veel succes met haar verdere werkzaamheden.


 

Schoolfruit.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven krijgen we als school subsidie om gratis schoolfruit aan de kinderen uit te delen.
Maandag 13 november wordt dit fruit geleverd en dinsdag aan de kinderen uitgedeeld.
De kinderen krijgen in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit, datgene wat over is wordt op vrijdag uitgedeeld.
Uiteraard hopen we op deze wijze gezonde voeding en met name het eten van fruit extra te stimuleren. Omdat de kinderen fruit krijgen is het eigenlijk niet nodig dat kinderen nog extra eten meenemen voor de kleine pauze.


 

Werk in uitvoering

Het klimrek was niet meer veilig en voldeed dan ook niet meer aan de gestelde eisen.
Omdat we graag een veilige school zijn is het weggehaald en wordt het spoedig vervangen. Dus naar wij hopen is er binnenkort weer hernieuwd klim- en klauterplezier op de speelplaats. 

Nieuws van het team

 

Herinneringsdag:

Op donderdag twee november hielden wij, voor de derde keer weer onze herinneringsdag. Overleden dierbare familieleden, vrienden en huisdieren werden herdacht. Er werden verhalen uit (prenten) boeken voorgelezen, kinderen schreven ontroerende verhalen en gedichten. Deze verhalen kregen een plekje in de aula, in de eigen groep of werden door het kind voor zichzelf gehouden. Iedereen kreeg de ruimte om het zelf in te vullen. De herinneringshoek in de aula werd in de afgelopen dagen druk bezocht. Kortom een nieuwe maar goede traditie om voort te zetten.


 

Betreft: versieravond Sinterklaas en Kerst

Er staan weer 2 gezellige feesten voor de deur: Sinterklaas en Kerst.
Natuurlijk willen we de school hiervoor ook weer in de juiste sferen  brengen.
Voor Sinterklaas doen wij dat op maandag 20 november.
De versieravond voor Kerst wordt gehouden op donderdag 7 december. Beide avonden beginnen om 19:30 uur.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u als ouder daarbij komt helpen. Vele handen maken immers licht werk.
Wanneer u komt helpen, kunt u het invulstrookje van de meegegeven brief bij de groepsleerkracht van uw kind inleveren of een mail sturen naar esthervandenberg@stvitusschool.nl
Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers en hopen velen van u (één van) deze avond(en) te zien!
Met vriendelijke groet, De Sint- en Kerstcommissie


 

Oudervragenlijst.

Op 22 november beginnen de oudergesprekken. In de bijlage van deze nieuwsbrief de vragenlijst voor ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Deze is vandaag ook meegegeven aan de kinderen. Het is voor ons erg belangrijk om ook van u te horen hoe uw kind het ervaart op school. Dit wordt dan, samen met de schoolresultaten, besproken tijdens het oudergesprek.
Wilt u deze vragenlijst voor vrijdag 17 november weer bij de leerkracht inleveren.
 

Bezoek aan het Rijksmuseum: groep 6/7 en 7.

Donderdag 9 november zijn de groepen 6/7 en 7 naar het Rijksmuseum geweest. Zij hebben kunstwerken bekeken en gepraat over de Gouden Eeuw. Ook mochten we zelf aan de slag en specerijen bekijken, voelen en proeven.
Het was een geslaagd bezoek! Voor meer foto’s, zie onze website: https://www.stvitusschool.nl/fotos/rijksmuseum-groep-6-7-en-7


 

Jaarvergadering ouderraad woensdag 1 november

 

Jaarvergadering/ouderbijdrage.

Op woensdag 1 november jl vond onze jaarvergadering plaats. De opkomst was bedroevend laag. Naast de verantwoording van de financiële stukken van het schooljaar 2016/2017, hebben we de ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar 2018/2019. Deze blijft staan op 45 euro per kind.
Onlangs zijn de brieven verstuurd voor het incasseren van de ouderbijdrage van dit schooljaar.


Jammer dat de opkomst zo laag was, want de lezing over gezonde voeding voor kinderen was erg interessant.
 

Nieuwe voorzitter.

We zijn blij te kunnen mededelen dat er een opvolger voor Danielle Jansen is gevonden. Sabina van Rijswijk (moeder van Liv groep 2 D en Seb groep 3 M/C) gaat vanaf volgend schooljaar op de voorzittersstoel zitten. Sabina zit al een jaar in de OR als algemeen lid. Dit schooljaar loopt Sabina met Danielle mee zodat de overdracht zo goed mogelijk verloopt.
 

Wij feliciteren:

11 november Bjorn Borger groep 7M/R
11 november Dirk de Ruiter groep 5L/J
16 november Anna Klijn groep 2E/M
17 november Merle Huijskes groep 8A
18 november Nadir Benali groep 2D
21 november Sohayb Bodraouch groep 4E/N
23 november meneer Ad van Beek groep 8
24 november Sophia Alizade groep 2E/M
25 november meneer Ronald Schoonderbeek groep 6/7 en 7
25 november Ryan Volkrijk groep 2M/A
26 november Liam Jongerden groep 7M/R
28 november Perez Sprong groep 7M/R
30 november Sarah Koekkoek groep 2M/A
30 november Miggy Vos groep 6R/J
 

Agenda.

13-17 november: Inleveren oudervragenlijst
20 november: Versieravond Sint
15 november: Bezoek Singermuseum groep 4E/N (als vervoer geregeld is)
15 november: Workshop poëzie in de bieb voor groep 4M/K
17 november: Workshop poëzie in de bieb voor groep 4E/N
22 november: Bezoek Singermuseum groep 4M/K
22-28 november: Oudergesprekken
5 december: Sinterklaas bezoekt onze school, eindtijd 12.30 uur
7 december: Versieravond Kerst