Nieuwsbrief 24 november 2017Hij komt hij komt…!
 

Nieuws van de directie

 

Acties in het basisonderwijs.

Op 5 oktober hebben we deelgenomen aan een landelijke stakingsdag. Onze school, en heel veel andere scholen hebben hun deuren gesloten om aan het kabinet duidelijk te maken dat de maat vol is. De werkdruk, de grootte van de klassen, de administratieve last, het tekort aan invalleerkrachten, de lage salarissen; het heeft er allemaal toe geleid dat er massaal gehoor is gegeven aan de oproep van de bonden om op 5 oktober te gaan staken.
Inmiddels zijn de vakbonden in gesprek met de nieuwe minister van Onderwijs. De eisen om extra te investeren in het onderwijs zijn bekend, maar het is echter nog niet duidelijk in hoeverre hieraan gehoor wordt gegeven. Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat wordt er door de onderwijsbonden op 5 december besloten of er op dinsdag 12 december weer een landelijke stakingsdag is. Er valt dus nu nog niet te zeggen of er gestaakt wordt en als dat zo is, of onze school dan hier ook aan meedoet. 

Parkeren rond de school.

Helaas een regelmatig terugkerend probleem, maar we hebben vorige week klachten uit de buurt ontvangen over het parkeergedrag van sommige ouders. Het is heel vervelend als er zo geparkeerd wordt dat buurtbewoners niet meer hun oprit kunnen verlaten. Dit leidt begrijpelijk tot veel ergernis, en wij worden daar als school toch op aangesproken.
Dit is ook gemeld bij de politie. Dus voorkom boetes en problemen met buurtbewoners en parkeer uw auto zo dat een ander daar geen last van heeft.
 

Honden op het plein.

Omdat we weer veel nieuwe ouders op school hebben is het zinvol om een belangrijke schoolregel nog even onder de aandacht te brengen. Het is niet toegestaan een hond mee te nemen op het schoolplein. Kinderen kunnen daarvan schrikken, of juist door hun enthousiasme een schrikreactie bij een hond veroorzaken.
Dus graag met een hond buiten het plein wachten.
 

Aankomst Sinterklaas op school.

Maandagavond waren er veel ouders en leerkrachten aanwezig om onze school in een prachtige Sintsfeer om te toveren. Bedankt voor alle hulp.
De komende weken staan weer helemaal in het teken van dit mooie kinderfeest met als hoogtepunt dat wij op dinsdag 5 december Sinterklaas op school mogen ontvangen. Wij vinden het leuk als u samen met ons en de kinderen Sinterklaas wilt verwelkomen.  Vanaf 08.15 uur is er al gezellige Sinterklaasmuziek op het schoolplein, waaronder ook een koortje onder leiding van meneer Kees.
Sinterklaas zelf komt tussen 8.30 uur en  08.45 uur op school aan, dus zorg dat u op tijd bent!
Let op! De kinderen verzamelen bij de eigen leerkracht op het plein. Elke groep heeft een vaste plek.
De school zorgt deze dag voor eten en drinken, dus een 10-uurtje hoeft niet meegenomen te worden.
Voor alle groepen duurt de schooldag tot 12.30 uur. Informeert u, indien van toepassing, ook de naschoolse opvang?
In verband met het Sinterklaasfeest mogen de kinderen woensdag een uurtje later beginnen. De school is wel gewoon om 8.30 uur open.Sinterklaas is de hulpdiensten Politie, Ambulance en Brandweer ieder jaar weer heel dankbaar……. 

Nieuws van het team

 

Voorleeswedstrijd

De jaarlijkse voorleeswedstrijd is altijd weer een mooie en spannende gebeurtenis voor de kinderen van groep 7 en 8. Een deskundige jury (Herkent u meneer Bert nog?) luisterde, net als alle aanwezige klasgenoten, naar de voorleesprestaties van Jasper Calis, Melissa Algera en Tygo van Benten. Melissa werd de gelukkige winnaar en mag door naar de regiowedstrijd. Gefeliciteerd! 

Versieravond Kerst

De versieravond voor Kerst wordt gehouden op donderdag 7 december vanaf 19:30 uur.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u als ouder daarbij komt helpen. Vele handen maken immers licht werk.
Wanneer u komt helpen, kunt u het invulstrookje van de meegegeven brief bij de groepsleerkracht van uw kind inleveren of een mail sturen naar toonsmits@stvitusschool.nl
Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers en hopen op veel hulpouders

Met vriendelijke groet, De Kerstcommissie 

Schoolfruit.

Heeft uw zoon of dochter er al enthousiast over verteld? En wordt er nu thuis ook al meer fruit gegeten? U heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen dat we gratis schoolfruit uitdelen aan de kinderen. We hebben hiervoor een subsidie gekregen van de Europese Unie. De kinderen krijgen in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit, datgene wat over is wordt op vrijdag uitgedeeld. Omdat de kinderen fruit krijgen is het eigenlijk niet nodig dat ze op deze dagen extra eten meenemen voor de kleine pauze. Maar dat mag natuurlijk wel en dan graag een stuk fruit. Zo hebben we de afgelopen dagen appels, bananen, peren, wortelen en ananas gegeten. Met hulp van een paar ouders zijn die ananassen keurig geschild en in stukjes gesneden.Jammer dat we door een foutje van de leverancier wel wat weinig hadden, maar dat is later opgelost.
Voor volgende week staat op het programma:Via de volgende link kunt u iedere week zien welk fruit er wordt geleverd:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Vitamine-Zo-1.htm
 

Bussum op IJs

Vorig jaar ging het helaas niet door omdat het gemeentehuis werd verbouwd, maar dit jaar doen we met de groepen 3 t/m 8 weer mee aan Bussum op ijs.

Dat zal waarschijnlijk op maandag 11 of dinsdag 12 december zijn. We hebben voor deze dagen een optie en we horen snel of dit kan.

Uw kind mag eigen kunstschaatsen meenemen (geen Noren!) Maar er zijn uiteraard ook schaatsen in bruikleen.  
Belangrijk is dat de kinderen op deze ochtend passende kleding dragen.
Het dragen van handschoenen is verplicht!! (Niet vanwege de kou maar dit verkleint het risico op snijwonden bij evt. valpartijen.)

Als de datum van het schoolschaatsen definitief is laten we dit weten.


 

Bezoek aan het Singermuseum

De afgelopen weken hebben de groepen 3,4 en 5 een bezoek gebracht aan het Singermuseum in Laren. De kinderen kregen daar een interactieve rondleiding langs allerlei schilderijen en beelden. Ze werden actief betrokken bij het kijken naar en het praten over de kunstwerken die in het museum te zien zijn. Van welk kunstwerk word je blij, wat raakt je, vind je het mooi, wat zou de kunstenaar bedoeld hebben?
Ook mochten de kinderen het beroemde beeld de Denker van Rodin zien.
Door de uitleg van de gidsen werden abstracte schilderijen begrijpelijk en mochten ze met vormen hier concrete figuren van maken.Voor meer foto’s, klik op: https://www.stvitusschool.nl/fotos/bezoek-singer-museum-2017
 

Wij feliciteren:

 
2 december Meneer Wim groep 6W/I
2 december Marnix Brdar groep 7R/J
2 december Elise Edi Diambu groep 3M/C
2 december Alexander Silva Verstappen Grin groep 7M/R
3 december Mohamed Bouchaar groep 4M/K
4 december Alina El Hammaoui groep 3P
4 december Anouk de Ruiter groep 8A
4 december Kasia Soemantri groep 1D
5 december Sinterklaas  
7 december Cynthia Balm groep 6R/J
9 december Ronja Nijhof groep 2E/M
9 december Juliette Robelus groep 3M/C
10 december Levina Vermeulen groep 4E/N
12 december Andrea Fleuren groep 5L/J
12 december Badr Mariami groep 3P
                     

Agenda.

 
22-28 november: Oudergesprekken
5 december: Sinterklaas bezoekt onze school, eindtijd 12.30 uur
6 december: De kinderen mogen een uurtje later naar school komen
7 december: Versieravond Kerst
8 december Gastles over fairtrade producten voor groep 6/7