hier bent u:  Onderwijs » Rapportage en gesprekken

Rapportage en gesprekken

In de rapportweken zijn er gesprekken met de ouders en de groepsleerkracht(en). De data van de rapportweken vindt u op de kalender. De leerlingen van groep 1 ontvangen in de tweede rapportweek een rapport. De leerlingen van groep 2 krijgen tweemaal een rapport uitgereikt: eerste rapportweek en einde schooljaar.

De rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 kregen in het schooljaar 2015/2016 een andere vorm en inhoud. Het belangrijkste verschil is dat u bij het eerste gesprek in november géén rapport ontvangt. Het rapport is vervangen door een oudergesprek.
Nieuw is ook dat bij het eindrapport op verzoek van ouders en/of leerkracht een oudergesprek kan plaatsvinden.
Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de gesprekken:
 
November:   oudergesprek
Gesprekspunten zijn:
  • Cito eind vorig jaar
  • Methodetoetsen
  • Sociaal emotioneel welbevinden
  • Kindvragenlijst. 
Februari:  oudergesprek met rapport
Gesprekspunten zijn:
  • Rapport
  • Uitslagen van de diverse Cito-toetsen
  • Methode gebonden toetsen
  • Sociaal welbevinden (terugkoppeling gesprek november) 
Einde schooljaar (eind juni/juli): oudergesprek op aanvraag, het rapport wordt aan de kinderen uitgereikt.
Gesprek op aanvraag door leerkracht of ouder
Gesprekspunten:
  • Cito uitslagen
  • Overgang/overdracht 
In verband met het advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen ouders en kinderen van groep 8 in november wel een rapport.
 
De uitgereikte rapporten blijven aan het eind van het schooljaar in het bezit van de leerling. Als leerlingen tijdens hun basisschoolperiode van school veranderen wordt er over hen een onderwijskundig rapport gemaakt, een verslag van de schoolperiode tot dan toe; deze wordt naar de nieuwe school verzonden.
 

Zitten blijven

Wij hebben er als team voor gekozen het zitten-blijven in onze school te handhaven. Het kan voor een leerling goed zijn eens een jaar over te doen. We besteden dan meer aandacht aan datgene waar het kind moeilijkheden mee heeft en zullen andere zaken uitdagend houden door meer verrijkingsstof te geven. De leerling beseft hierdoor dat hij of zij niet altijd op zijn tenen hoeft te lopen en krijgt eerder zijn of haar gevoel van eigenwaarde terug. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet zitten blijven van een leerling ligt bij de school.
Bij de doorstroming van groep 2 naar groep 3 wordt het ontwikkelingsniveau van het kind gehanteerd in plaats van de vroeger gehanteerde peildatum van 1 oktober.
zoek