hier bent u:  Onderwijs » Rapportage en gesprekken

Rapportage en gesprekken

In de rapportweken zijn er gesprekken met de ouders en de groepsleerkracht(en). De data van de rapportweken vindt u op de kalender. De leerlingen van groep 1 ontvangen in de tweede rapportweek een rapport. De leerlingen van groep 2 krijgen tweemaal een rapport uitgereikt: halvewege en aan het eind van het schooljaar. In november vinden er oudergesprekken plaats. Ouders worden dan ge├»nformeerd over de vorderingen, het welbevinden, de resultaten van toetsen uit de methodes en de uitkomst van de kindvragenlijst. In verband met het advies voor het voortgezet onderwijs, ontvangen ouders en kinderen van groep 8 in november wel een rapport.
 

Zittenblijven

Wij hebben er als team voor gekozen het zittenblijven in onze school te handhaven. Het kan voor een leerling goed zijn eens een jaar over te doen. We besteden dan meer aandacht aan datgene waar het kind moeite mee heeft en zullen andere zaken uitdagend houden door meer verrijkingsstof te geven. De leerling beseft hierdoor dat hij of zij niet altijd op zijn tenen hoeft te lopen en krijgt eerder zijn of haar gevoel van eigenwaarde terug. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet zitten blijven van een leerling ligt bij de school.
Bij de doorstroming van groep 2 naar groep 3 wordt het ontwikkelingsniveau van het kind bekeken in plaats van de vroeger gehanteerde peildatum van 1 oktober.
zoek