hier bent u:  Onderwijs » Remedial Teaching als specialistische hulp

Remedial Teaching als specialistische hulp

Op onze school besteden we ruim aandacht aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Remedial Teaching en motorische remedial teaching zijn mogelijk voor alle leerlingen van onze school. Samen met de groepsleerkracht wordt dan een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. De remedial teacher van onze school is mevrouw Loes van Kooten, de motorisch remedial teacher is dhr. Ronald Kron. Hij is als kinderfysiotherepeut in dienst bij praktijk Paul Klaver en verzorgt kinderfysiotherapie bij ons op school. 
 

Kinderfysiotherapie

Sinds 2012 heeft de St. Vitusschool de beschikking over een 'eigen' kinderfysiotherapeut met als voordeel dat er voor school en voor u als ouders altijd een direct aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot de motoriek en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast heeft het als voordeel dat behandeling onder schooltijd plaatsvindt. 
Namens Paul Klaver Fysiothepie in Naarden, ben ik als Kinderfysiotherapeut op dinsdag en donderdag aanwezig op school. Wanneer er vanuit school signalen zijn dat uw kind moeite heeft met (netjes) schrijven of klaagt over pijn tijdens het schrijven kan het heel zinvol zijn om (kortdurend) te gaan behandelen. Maar ook wanneer er aanwijzingen zijn dat uw kind moeite heeft om mee te komen tijdens de gymles of bij het samen spelen op het schoolplein (bijvoorbeeld moeite met het rennen bij tikkertje, klimmen op het klimrek of balvaardigheid bij trefbal) is het mogelijk om kinderfysiotherapie op te starten. 

In overleg met de leerkracht haal ik uw kind op uit de klas om samen te oefenen. Met uitzondering van het schrijven, gebeurt het oefenen vaak in de gymzaal of op het schoolplein in sport- of spelvorm zodat uw kind spelenderwijs en op een zo ontspannen mogelijke manier nieuwe vaardigheden oefent en aanleert. 

Voordat een behandeltraject wordt opgestart, wordt er altijd schriftelijk toestremming aan u gevraagd. U bent daarnaast altijd welkom om (incidenteel) mee te kijken wat we samen oefenen en hoe het gaat. U kunt uw kind rechtstreeks bij mij aanmelden of via de leerkracht van uw kind. Er zijn voor u als ouder geen kosten verbonden aan de behandeling; deze wordt in alle gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico. 

Ik ben op dinsdag en donderdag op school aanwezig. Indien u vragen heeft of uw kind wilt aanmelden dan ben ik bereikbaar via het telefoonnummer van school of via ronald@paulklaver.nl

Met vriendelijke groeten namens Paul Klaver Fysiotherapie, 

Ronald Kron
Fysiotherapeut/Kinderfysiotherapeut

Paul Klaver groepspraktijk voor Fysiotherapie
Burgemeester van Hasseltlaan 2
1412GN Naarden
E: info@paulklaver.nl
W: www.paulklaver.nl
T: 035-6950422 (Secretariaat)
zoek