hier bent u:  Onderwijs » Schoolplan

Schoolplan

De schoolontwikkeling is een continue proces. Het eindstation zal nooit worden bereikt. Steeds weer opnieuw zullen er nieuwe aandachtspunten naar boven worden gehaald, zullen er zaken bijgesteld dienen te worden. In dit verband spreken we over een meerjarenbeleidsplan.
Wat wil men in de school op korte termijn en wat wil men op langere termijn gerealiseerd zien?
In het door de directie opgestelde Schoolplan worden de plannen voor een periode van vier jaar beschreven. In het Schoolontwikkelplan worden de onderwijskundige onderwerpen met schooljaar aangegeven.

In het kader van Passend Onderwijs werken wij aan Handelings Gericht Werken. In aansluiting op de wettelijke eisen die aan scholen worden gesteld, willen wij als school ook kwaliteit leveren. Wij zijn enkele jaren geleden begonnen met het opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg. Dit is een proces van jaren. Hierbij wordt eerst de gewenste kwaliteit beschreven en vervolgens wordt gekeken hoe die kwaliteit wordt bewaakt. Eén keer in de vier jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Met de verbeterpunten gaan wij aan de slag.

Dit schooljaar zullen wij ons richten op: de borging van alle acties uit het verbeterplan. Daarna zullen we het nieuwe schoolplan 2020-2024 samen gaan maken. Het bestuur heeft hiervoor de lijnen uitgezet, als team zullen we de invulling en visie verder uitwerken in de praktijk.

 

zoek