hier bent u:  Onderwijs

Ons onderwijs

De St. Vitusschool wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. We zetten ons in op het versterken en verbeteren van het groeps- en schoolklimaat. De onderwijsleerpakketten dragen bij aan het bovengenoemde leerproces en aan de wettelijke plicht om aan de kerndoelen en de referentieniveaus voor taal en rekenen te voldoen.
zoek