hier bent u:  Onze school » Aannamebeleid

Aannamebeleid

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Ouders die niet bekend zijn met de school kunnen de website van de school bezoeken, en op verzoek krijgen ze ook een schoolgids toegestuurd. In het voor- en najaar houden wij ook een open ochtend waarbij ouders in de school en in de klassen een kijkje kunnen nemen. De data staan op de website en de schoolkalender.

Ook kunnen ouders een persoonlijke afspraak maken waarin zij verder worden geïnformeerd over de school en een rondleiding kunnen krijgen. Daarna kunnen zij hun kind door het invullen van het aanmeldingsformulier aanmelden. Voordat de leerling naar school komt, krijgt hij/zij een uitnodiging van de betreffende leerkracht om enkele keren een kijkje te nemen in de toekomstige schoolwereld. Kinderen die in augustus jarig zijn, mogen direct aan het begin van het schooljaar beginnen. In de laatste maand voor de zomervakantie worden er geen nieuwe leerlingen geplaatst omdat de groepen dan te vol zijn.

Voor plaatsing van kinderen geldt de volgende procedure:

 • allereerst wordt de schoolgids toegestuurd
 • hierna wordt er een intakegesprek met de ouders gevoerd waarin gevraagd wordt naar:
  • gegevens van de laatste toetsen van een leerlingvolgsysteem
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • handelingsplannen of extra zorg (bij advies voor speciaal onderwijs wordt gezamenlijk gezocht naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband)
  • medische gegevens
  • contact ouders-school
 • vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen met de huidige school, hierbij wordt naar dezelfde gegevens geïnformeerd als tijdens het intakegesprek met de ouders
 • met de betrokken leerkracht en de IB-er wordt de plaatsing besproken: hierbij wordt gelet op de groepssamenstelling, aantal zorgleerlingen, e.d.
 • totdat tot plaatsing wordt besloten worden er geen toezeggingen aan de ouders gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van de school dhr Kees Mensink. Hij is te bereiken op school, of per mail: keesmensink@stvitusschool.nl. Op maandag is dhr. Mensink niet op school aanwezig.
zoek