hier bent u:  Onze school » Aannamebeleid

Aannamebeleid

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Ouders die niet bekend zijn met de school kunnen de site van de school bezoeken, waar ook de schoolgids te vinden is.

Op afspraak vindt er een gesprek plaats waarin de ouders verder worden geïnformeerd en een rondleiding krijgen door de school. Daarna kunnen zij hun kind door het invullen van het aanmeldingsformulier aanmelden. Voordat de leerling naar school komt, krijgt hij/zij een uitnodiging van de betreffende leerkracht om enkele keren een kijkje te nemen in de toekomstige klas. Kinderen die in augustus jarig zijn, mogen direct aan het begin van het schooljaar beginnen.
 

Voor plaatsing van kinderen geldt de volgende procedure:

 • ouders lezen de schoolgids.
 • hierna wordt er een intakegesprek met de ouders gevoerd waarin gevraagd wordt naar:
  - gegevens van de laatste toetsen van een leerlingvolgsysteem
  - sociaal-emotionele ontwikkeling
  - extra zorg (bij advies voor speciaal onderwijs wordt gezamenlijk gezocht naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband)
  - medische gegevens
  - contact ouders-school
 • vervolgens wordt er door de intern begeleider (IB-er) telefonisch contact opgenomen met de huidige school, hierbij wordt naar dezelfde gegevens geïnformeerd als tijdens het intakegesprek met de ouders
 • met de betrokken leerkracht en de IB-er wordt de plaatsing besproken: hierbij wordt gelet op de groepssamenstelling, aantal zorgleerlingen, e.d.
 • totdat tot plaatsing wordt besloten worden er geen toezeggingen aan de ouders worden gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjon Dries directeur van de school of Mieke Last MT lid kwaliteitszorg. Zij zijn te bereiken op school of per mail: marjondries@stvitusschool.nl of miekelast@stvitusschool.nl.
zoek