hier bent u:  Onze school » Het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs

Voor elk kind komt het moment dat het de basisschool verlaat en dat er gekozen moet worden voor een schooltype van voortgezet onderwijs. Dit is vanzelfsprekend een heel belangrijk moment, zowel voor het kind als voor de ouders. Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8 wordt al van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgrichtingen na de basisschool. Begin januari vindt er vervolgens voor deze groep een algemene ouderavond plaats. Op deze avond wordt er o.a. iets verteld over de aanmeldingsprocedure bij het voortgezet onderwijs en de Cito-toets. 

Eind januari vindt er uitvoerig overleg plaats met de individuele ouders, waarbij de groepsleerkracht de ouders een advies meegeeft betreffende een mogelijke schoolkeuze. Dit advies speelt bij de aanname van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een doorslaggevende rol. 

Uiteindelijk kiezen de ouders zelf een school voor hun kind en melden zij hun kind aan op de school van hun keuze. Als hulpmiddel bij de schoolkeuze kunnen de ouders gebruik maken van de Gooise Gids die in groep 8 aan de kinderen wordt meegegeven. In deze gids staan alle scholen voor voortgezet onderwijs vermeld inclusief hun informatieavonden en open dagen.
zoek