hier bent u:  Onze school » ICT

ICT: Smartboards, computers

De school beschikt over een uitgebreid netwerk waarop in elk klaslokaal computers en/of tien chromebooks zijn aangesloten. Hierop kunnen de leerlingen werken met verschillende oefen- en herhalingsprogramma's. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke behoeften van individuele leerlingen. In alle klaslokalen hangt een digitaal schoolbord en in alle kleutergroepen een touchscreen.

Op onze school zijn drie ICT co√∂rdinatoren: de heer Ad van Beek, mevrouw Maaike Louter en mevrouw Jasmijn Osinga. 

Sinds enige jaren heeft het team een protocol opgesteld voor email- en internetgebruik. Ook wordt daarin omschreven hoe wij omgaan met sociale media. We erkennen het belang hiervan, maar willen wel e.e.a. afbakenen. Klik hier om dit protocol te lezen.
zoek