hier bent u:  Onze school » ICT

ICT: Smartboards, computers

De school beschikt over een uitgebreid netwerk waarop, in elk klaslokaal, twee computers zijn aangesloten. Alle leerlingen maken, volgens een beurtenlijst, gebruik van deze computers en werken met verschillende programma’s die het onderwijs-leerproces ondersteunen. Daarbij valt te denken aan oefen- en herhalingsprogramma’s, tekstverwerken, gebruik van het internet en een computervaardigheidsprogramma. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke behoeften van individuele leerlingen.
Bovendien heeft de school een multi- medialokaal waar 26 computers staan opgesteld. Hier werken de leerlingen zelfstandig of krijgen instructie in het gebruik van de computer en/of diverse programma’s. De kinderen leren informatie op te zoeken en te verwerken voor werkstukken, spreekbeurten etc. Op onze school is de heer Ad van Beek de ICT-coördinator, hij is met enige regelmaat vrijgeroosterd voor ICT werkzaamheden. In alle klaslokalen hangt een digitaal schoolbord en in 4 kleutergroepen een touchscreen.

Klik hier om het protocol sociale media en internetgebruik te bekijken.
zoek