hier bent u:  Onze school » Identiteit

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit:

De St. Vitusschool is een katholieke school. Binnen ons onderwijs willen wij dan ook een christelijke inspiratie tot uitdrukking brengen. De morele ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt en dat op onze school ruime aandacht krijgt. We werken aan een balans tussen de vrijheid van het individu en een samenleving, die niet kan bestaan zonder een basis van gemeenschappelijk gedragen waarden en normen.
 

Er is aandacht voor de volgende zaken:

  • de waarde van intense ervaringen
  • geloven als een persoonlijke levenshouding
  • respect hebben voor anderen
  • oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving
  • de bijbelverhalen
  • de betekenis van de christelijke feestdagen.
Er is tevens aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Wij maken gebruik van de methode Trefwoord. Bij deze methode hoort een scheurkalender. Iedere dag is er kort aandacht voor de thematiek van elk projectdeel. Ook vinden er regelmatig catechesevieringen plaats.
zoek