hier bent u:  Onze school » Plaatsingsregeling

Plaatsingsregeling

De St.Vitusschool streeft naar een gevarieerde schoolbevolking met ouders en kinderen vanuit verschillende sociale en culturele achtergronden.

Bij plaatsing van aangemelde leerlingen voor groep 1 geldt het volgende:
Direct geplaatst worden leerlingen van wie al een broertje of zusje op de St. Vitusschool is ingeschreven.

Ouders krijgen bevestiging van plaatsing als zij op het inschrijfformulier aangeven dat hun kind niet ook op een andere school staat ingeschreven.
zoek