hier bent u:  Onze school » Positie St. Vitusschool

Positie St. Vitusschool binnen de gemeente

Bussum (onderdeel van de gemeente Gooise Meren) heeft ruim 30.000 inwoners.
Er zijn in totaal 10 basisscholen in Bussum: één openbare, twee Protestants Christelijke, drie Katholieke waarvan één Montessorischool, en vier bijzonder neutrale waarvan één Montessorischool en één Vrije School. De St. Vitusschool is een Katholieke basisschool gelegen in het centrum van het dorp. Dat de school een duidelijke buurtfunctie heeft komt tot uitdrukking in het aantal leerlingen met een niet-katholieke achtergrond. Verder wordt het schoolplein ook na schooltijd gebruikt als speelplein voor kinderen uit de buurt en stelt de school ruimtes ter beschikking aan verschillende lokale verenigingen.
Vanwege de centrale ligging kent onze school geen afgebakend voedingsgebied. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Bussum.
zoek