hier bent u:  Onze school » Toelating basisonderwijs

Toelating basisonderwijs

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Zodra een kind vijf is geworden, is het leerplichtig, dat wil zeggen dat het naar school moet en wel op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Als een kind vier jaar is, is het niet leerplichtig. De ouders zijn verantwoordelijk voor het navolgen van de leerplichtwet. Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden gedurende ten hoogste zes ochtenden, als gast worden toegelaten. Dit in overleg met de betreffende leerkracht van groep 1/2. Na acht jaar basisschool stromen de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben, mogen langer op de basisschool blijven, maar aan het eind van het schooljaar waarin een kind veertien is geworden, moet het de basisschool verlaten hebben.
zoek