hier bent u:  Onze school » Veiligheid

Veiligheid

We streven ernaar dat onze school niet alleen een plaats is waar het kind zich thuis voelt en zich goed kan ontwikkelen, maar ook de veiligheid neemt een belangrijke plaats in op onze school. Er vinden jaarlijks minimaal twee ontruimingsoefeningen plaats.

In het schoolteam hebben we twee gediplomeerde EHBO’ers. Ook de andere teamleden zijn geschoold op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV) en reanimatie bij kinderen. De kinderen van groep 8 doen mee aan jeugd EHBO.
De BHV'ers van onze school zijn mevrouw Nicole Boswijk en de heer Ad van Beek.
zoek