hier bent u:  Organisatie » Bestuur

Bestuur

De St.Vitusschool heeft een stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school en wordt gevormd door ouders. Het bestuur bestaat in principe uit 7 leden. Drie leden vormen het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. De andere leden hebben hun eigen portefeuille. Jaarlijks houdt het bestuur zich daarom met enkele vaste onderwerpen bezig zoals financiĆ«n, onderwijs, huisvesting, het overblijven, ouders, personeel en communicatie. Daarnaast is er aandacht voor enkele specifieke onderwerpen, die per jaar en door de actualiteit worden bepaald. 


 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Linda de Jong Voorzitter
Bestuurslid, portefeuille personeel
Dhr. Roland Breedveld Penningmeester
Mevr. Simone van der Ven Secretaris
Dhr. Marcel de Groot Bestuurslid, portefeuille gebouw
Dhr. Alex Barten Bestuurslid, portefeuille tso en ict
Mevr. Charlotte Brandt Bestuurslid, portefeuille onderwijs
Mevr. Astrid Gorter Bestuurslid, portefeuille PR en fondsenwerving
zoek