hier bent u:  Organisatie » Bestuur

Bestuur

De St.Vitusschool heeft een stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en wordt gevormd door ouders. Het bestuur bestaat in principe uit zeven leden. Drie leden vormen het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. De andere leden hebben hun eigen portefeuille. Jaarlijks houdt het bestuur zich daarom met enkele vaste onderwerpen bezig zoals financiĆ«n, onderwijs, ICT, PR, huisvesting, het overblijven, personeel en communicatie. Daarnaast is er aandacht voor enkele specifieke onderwerpen, die per jaar en door de actualiteit worden bepaald. 


 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 
Dhr. Alex Barten Voorzitter, portefeuille TSO (Tussen Schoolse Opvang)
en ICT
Dhr. Roland Breedveld Penningmeester
Mevr. Simone van der Ven Secretaris, portefeuille personeel
Dhr. Marcel de Groot Bestuurslid, portefeuille gebouw
Mevr. Charlotte Brandt Bestuurslid, portefeuille onderwijs
Mevr. Astrid Gorter Bestuurslid, portefeuille PR en fondsenwerving
zoek