hier bent u:  Organisatie » Interne en externe contactpersonen

Interne en externe contactpersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen. De contactpersonen zijn er voor u en de kinderen.
De contactpersonen zijn; Cynthia Klumper en Marjolijn Weiler.

Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de kinderen van groep 5 t/m 8. De contactpersonen luisteren, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. De contactpersonen zijn per mail te bereiken.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. Dit is mevrouw E. van Lamoen. Zij is te bereiken op: ermavanlamoen@bepz.nl.
 

Vertrouwensinspecteur

Ernstige klachten die vallen binnen categorie├źn van ongewenste omgangsvormen kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur (meld- en aangifteplicht). Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur:

Centraal meldpunt:
Tel. 0900 - 111 3 111, op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
zoek