hier bent u:  Organisatie » Vertrouwenspersonen

Interne en externe vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen. De contactpersonen zijn er voor u en de kinderen.

Mevrouw Hélène Snijders en de heer Wim Haverkort zijn de interne (vertrouwens)-contactpersonen. Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de kinderen van groep 5 t/m 8. De contactpersonen luisteren, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. De contactpersonen zijn per mail te bereiken op:
helenesnijders@stvitusschool.nl
wimhaverkort@stvitusschool.nl

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. Mevrouw Erma van Lamoen is onze externe vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op: ermavanlamoen@bepz.nl.
 

Vertrouwensinspecteur

Ernstige klachten die vallen binnen categorieën van ongewenste omgangsvormen kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur (Meld- en aangifteplicht). Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur:

Centraal meldpunt:
Tel. 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief), op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
zoek