hier bent u:  Organisatie » OR

Onze ouderraad

Ouderraad (OR): Als u een kind op de St. Vitusschool heeft, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad.
In de organisatie van de school is de ouderraad ook een adviserend orgaan voor het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden (ouders). Voor de huidige samenstelling verwijzen wij u naar het adresboekje van de school. De ouderraad vergadert een keer in de zes weken, waarbij ook een lid van de directie en van het team aanwezig is. De vergaderingen zijn openbaar en elke ge├»nteresseerde ouder is welkom. U kunt agendapunten inbrengen waarvan u vindt dat die besproken of uitgevoerd moeten worden. Idee├źn zijn altijd welkom. Samen met de leerkrachten organiseert en ondersteunt de ouderraad alle activiteiten in en om de school. Denk aan de Sinterklaas- en Kerstviering, het Carnaval, de sportdagen, de toernooien, de avondvierdaagse, buitendagen en schoolreisjes. De ouderraad financiert deze activiteiten en zorgt voor de benodigde in- en aankopen. Ook organiseert de ouderraad het jaarlijkse Zomerfeest. Deze activiteiten worden niet uit de ouderbijdrage betaald, maar moeten kostendekkend zijn.
 

De ouderraad (OR) bestaat uit de volgende personen:

 
Mevr. Sabina van Rijswijk Voorzitter
Mevr. Nanda Kreuning Penningmeester
penningmeesteror@stvitusschool.nl
Mevr. Tamara van de Pol Notulist
Mevr. Linda van Iwaarden  
Mevr. Anne van der Spek  
Mevr. Francis Snoek  
Mevr. Joyce Luijer  
Mevr. Patricia Maas  
Mevr. Kasia Horst  
Mevr. Nicole Schimmel  
 
Dhr. Kees Mensink Namens directie
Mevr. Marian Smits Namens leerkrachten
 
   
   
   
 
zoek