hier bent u:  Organisatie » OR

Onze ouderraad

Als u een kind op de St. Vitusschool heeft, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad.
In de organisatie van de school is de ouderraad ook een adviserend orgaan voor het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden (ouders). De ouderraad vergadert een keer in de zes weken, waarbij ook een lid van de directie en van het team aanwezig is.
De vergaderingen zijn openbaar en iedere ge├»nteresseerde ouder is welkom. U kunt agendapunten inbrengen waarvan u vindt dat die besproken of uitgevoerd moeten worden. Idee├źn zijn altijd welkom. Samen met de leerkrachten organiseert en ondersteunt de ouderraad alle activiteiten in en om de school. Denk aan de Sinterklaas- en Kerstviering, het Carnaval, de sportdagen, de toernooien, de avondvierdaagse, buitendagen en schoolreisjes. De ouderraad financiert deze activiteiten en zorgt voor de benodigde in- en aankopen. Ook organiseert de ouderraad het Zomerfeest. Deze activiteiten worden niet uit de ouderbijdrage betaald, maar moeten kostendekkend zijn.
 

De ouderraad (OR) bestaat uit de volgende personen (v.l.n.r.):

Mevr. Sabina van Rijswijk (voorzitter), Mevr. Nanda Kreuning  (penningmeester)  Mevr. Rianne van den Berg ( 2e penningmeester), Mevr. Tamara van de Pol (notulist), Mevr. Joyce Luijer, Mevr. Francis Snoek, Mevr. Anne van der Spek, Mevr. Linda van Iwaarden, Mevr. Kasia Horst, Mevr. Nicole Schimmel, Mevr. Patricia Maas en Mevr. Nicole Tammer.

Mevr. Mieke Last (namens het managementteam) en Mevr. Marian Smits (namens de leerkrachten).

   
   
   
 
zoek