NUMMER 2, 24 AUGUSTUS 2020

Van de directie: 

Op tijd beginnen:

Om 8.20 uur gaat het hek open en mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 meteen naar binnen gaan. De kinderen uit groep 1 t/m 3 worden door hun leerkracht op het plein opgevangen. Als de bel gaat gaan zij samen met hun juf naar binnen om 8.27 uur, zodat ook hun les om 8.30 uur kan beginnen. Zorgt u ervoor dat uw kind er elke dag op tijd is? En wilt u als uw kind het hek door is gegaan zelf ook vertrekken, zodat we allemaal afstand kunnen houden en veilig in de straat kunnen staan?

 

Geen informatieavonden:

I.v.m. corona is het helaas nog niet mogelijk om informatieavonden te houden, waarbij u als ouders kennis kunt maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. Dit jaar ontvangt u daarom van de leerkrachten een uitgebreide informatiebrief over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Ook via Parro zullen de leerkrachten u zo goed mogelijk informeren. Vanzelfsprekend kunt u de leerkrachten ook via Parro uw evt. vragen stellen.

 

Oudervragenlijsten:

A.s. donderdag 27 augustus ontvangt u via uw kind een uitdraai van de  oudervragenlijst. U geeft daarin aan wat evt. bijzonderheden zijn over uw kind die de nieuwe leerkracht moet weten. Het zou fijn zijn als we deze oudervragenlijst maandag 31 augustus weer ingevuld terugkrijgen. 

 

Studie 3 daagse van het team, voorafgaand aan de herfstvakantieweek:

Om ouders de gelegenheid te geven ook een paar dagen buiten de reguliere vakantie weg te kunnen hebben we onze studiedagen gekoppeld aan de herfstvakantie. Veel mensen besloten nl deze zomer nog niet op vakantie te gaan. Misschien biedt dit een mooie gelegenheid.

 

Privacyvoorkeuren aangeven via de Parro-app:

In de Parro-app kunt u binnenkort aangeven of uw kind al dan niet op de foto mag én of deze foto’s gedeeld mogen in de Parro-app en nieuwsbrieven.

 

Deurbeleid:

Als u de school in gaat, omdat u een afspraak heeft met een van de collega’s, dan wordt u altijd eerst gevraagd of u geen coronaverschijnselen heeft. Iedereen die de school ingaat, moet daarom in een schriftje dat bij de deur ligt zijn naam en telefoonnummer zetten, i.v.m. een evt. bron- en contactonderzoek. U mag dus niet zomaar doorlopen. Daarom vragen we u altijd eerst aan te bellen bij de hoofdingang en niet zomaar door te lopen. Wij doen de deur dan voor u open.

 

Hoofdluis:

I.v.m. coronamaatregelen kan er op school nog niet door de luizenouders gecontroleerd worden op hoofdluis. In deze periode is dat wel heel belangrijk om te doen. Wilt u daarom ZELF thuis uw kind wekelijks controleren?

 

Overblijf:

We zoeken nog mensen die willen helpen bij de overblijf. U kunt zich aanmelden via planbureau@philippo.nl U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10 per keer.

 

Inhaal-citoweken:

Van 7 t/m 18 september zijn de Citotoetsweken. In juni konden deze niet doorgaan omdat de kinderen toen alleen afstandsonderwijs hadden gehad. Het is NIET MOGELIJK om in deze weken vrij te vragen. Ook afspraken met de dokter en tandarts willen we graag dat u na schooltijd maakt. 

 

Personeel:

 

Afscheid Kees en Marian:

Op 1 september nemen we als team afscheid van Kees Mensink en Marian Smits. Kees is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan de school. Hij startte op de Mariaschool en maakte in 1994 de overstap naar de Vitusschool. Kees was behalve leerkracht ook sinds 1994 adjunct directeur. Muziek had zijn speciale interesse. Ook voor de vieringen van de christelijke feestdagen was Kees de initiator. Door de coronacrisis viel Kees in de risicogroep en kon hij niet meer werken. 1 September gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Bij dezen wil ik Kees bedanken voor alles wat hij voor de school heeft betekend. Wilt u Kees een kaartje sturen? Dat vindt hij vast heel leuk. U kunt het kaartje in de brievenbus van school stoppen, ik zorg dan dat hij het 1 september krijgt op zijn afscheid. Marian was officieel 1 mei al met pensioen gegaan, maar haar afscheidsfeestje kon toen niet doorgaan i.v.m. de lockdown. Nu vieren we hun afscheid als team dus samen op 1 september.

 

Muzieklessen:

Vanaf a.s. woensdag starten de muzieklessen. Alle groepen krijgen 1x2weken muziekles van juf Brigitte.

 

Judolessen:

Ook de judolessen zijn weer van start gegaan. Elke groep krijgt 1×4 weken judoles van meester Bjorn, via judoschool van der Hoek.

 

Bijzondere data tot de herfstvakantie:

02-09: Juf Mieke jarig

09-09: juf Jasmijn jarig

12-09: juf Carolina jarig

28-09: juf Linda jarig

30-09: estafetteloop

07-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

08-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

09-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

10-10: start van de herfstvakantie

19-10: weer naar school

 

Vaccinatiedagen in Sporthal de Zandzee 

De komende vaccinatieperiode is in week 35: maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus 2020. In verband met het coronavirus vinden de vaccinaties niet in groepen plaats, waarbij kinderen per postcodegebied worden uitgenodigd, maar krijgt elke kind een aparte afspraak. Deze individuele afspraken zijn gepland tussen 09.00 en 16.30 uur. Voor de genoemde vaccinatieweek van 24 t/m 28 augustus worden uitgenodigd:

  • Meiden geboren in 2007 voor de HPV-vaccinatie Zij ontvangen enkele weken voorafgaand aan de vaccinatieweek per post thuis een uitnodiging met daarin de dag en het tijdstip van de vaccinatie. 

 

  • Jeugdigen geboren tussen 2001 en 2006 voor een HPV- of MenACWY-vaccinatie (herhaaloproep)

Het gaat om jeugdigen die een eerdere vaccinatie hebben gemist. Zij ontvangen enkele weken voorafgaand aan de vaccinatieweek per post thuis een brief met het verzoek om zelf een afspraak te maken.

 

Rots en watertraining:

ROTS EN WATER TRAINING: voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar (groep 7 + 8)

Rots en Water training is een sociale competentietraining waarbij het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd, het zelfbewustzijn toeneemt en talenten en kwaliteiten van zichzelf worden ontdekt.
Thema’s zijn gronden & ademen, sterk staan, fysieke en mentale weerbaarheid, communicatie, lichaamstaal, oogcontact en ook de impact en werking van pesten en grenzen stellen.

De Rots en Water training wordt door ervaren en gecertificeerde trainers namens Kinderwerk Gooise Meren gegeven.

 

Hoe lang: 8 bijeenkomsten Rots en Water training

Waar: Wijkcentrum Uitwijk in Bussum

Wanneer: Start is maandag 7 september 15:30-16:30 uur

Hoeveel: Maximaal 12 kinderen

Kosten: € 40,00 euro voor de hele training (1e les betalen)

Opgeven: Contactpersoon Nicole Wendt nwendt@versawelzijn.nl