NUMMER 4, 28 SEPTEMBER 2020

VAN DE DIRECTIE: 

Oudergesprekken

 • In de week van 2 – 6 november zullen de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 3 gehouden worden. Dan heeft voor groep 3 de herfstsignalering bij het lezen nl plaatsgevonden. De kleuters deden altijd pas in november de gesprekken.
 • Voor de groepen 4 t/m 8 vinden de oudergesprekken plaats in de week van 19 t/m  23 oktober, direct na de herfstvakantie. Dit is zowel een kennismakingsgesprek als een gesprek over de voortgang van uw kind aan de hand van de citotoetsen. 
 • U kunt hierbij kiezen tussen een fysiek gesprek op school óf videobellen met de leerkracht.

 

De organisatie is i.v.m. corona anders dan u gewend bent: de gesprekken zijn ’s middags na schooltijd en niet ‘s avonds. Bij binnenkomst van de school (via de hoofdingang) schrijft u uw naam en telefoonnummer op mits u geen corona- gerelateerde klachten heeft. Bij het verlaten van de school vragen wij u om de dichtstbijzijnde uitgang bij de klas te gebruiken. 

Het gesprek wordt gevoerd met één leerkracht en duurt maximaal tien minuten. Daarna wordt het lokaal vijf minuten gelucht. Om de gesprekstijd goed te benutten ontvangt u op maandag 19 oktober via uw kind de citografieken op papier. Heeft u specifieke vragen voor de leerkracht, dan kunt u die vooraf stellen via Parro. Via Parro ontvangt u ook de uitnodiging om in te tekenen op de gesprekken. Wilt u toch liever online een gesprek met de leerkracht? Laat het de leerkracht weten. Om zo min mogelijk verplaatsingen te hebben vragen we u vriendelijk om ALLEEN te komen. 

 

Wanneer kunt u intekenen:

 • Ouders met meerdere kinderen krijgen voorrang en kunnen als eerste op donderdag 1 oktober vanaf 09.00 uur intekenen
 • Ouders met één kind kunnen intekenen vanaf vrijdag 2 oktober om 15.00 uur
 • Dinsdag 6 oktober 15.00 uur sturen we iedereen die nog niet heeft ingeschreven een herinnering via de Parro-app
 • Donderdag 8 oktober om 15.00 uur sluit de inschrijving

 

Bestuursleden gezocht:

Maandag 21 september heeft u via de Parro-app een nieuwsbrief ontvangen waarin aangegeven werd dat we nieuwe bestuursleden zoeken. Heeft u interesse of wilt u meer weten over wat het bestuurder zijn precies inhoudt? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Alex Barten, via mail of telefoon: mail@alexbarten.com / 06-44032609. U kunt uiteraard ook uw vragen stellen aan een van de andere bestuursleden of de directie. In de Parro app van 21 september kunt u deze brief terugvinden.

 

Privacyvoorkeuren aangeven via de Parro-app:

Voor dit schooljaar kunt u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) weer invullen via de Parro App. Dit kan vanaf vandaag tot 9 oktober. Vanaf het moment van invullen staat dit vast voor het hele schooljaar 2020-2021. Dan kunnen de leerkrachten er rekening houden met het maken van o.a. beeldmateriaal.
Hoe kunt u dit doen in de Parro App?
– Open de App.
– Ga naar ‘instellingen’ (3 puntjes/streepjes).
– Klik op ‘Privacy voorkeuren’.
– Vul dit per kind in door op het potloodje achter het kind te klikken.

 

Pauzesport:

I.s.m. Patrick de buurtsportcoach en Nicole van Versa Welzijn starten we na de herfstvakantie met pauzesport tussen de middag voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens de overblijf eten de kinderen een half uur en spelen ze een half uur buiten. In het half uur dat ze buitenspelen gaan Patrick (maandag) en Nicole (dinsdag) samen met de overblijfouders buitensport aanbieden. Ook Sam, de pedagogisch medewerker van Philippo verzorgt pauzesport. Hij doet dit op donderdag. We hopen zo de overblijf nog aantrekkelijker te maken.

 

Overblijf:

We zoeken nog mensen die willen helpen (vast of inval) bij de overblijf. U kunt zich aanmelden via planbureau@philippo.nl of bij Marjon Dries. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10 per keer. 

 

VAN DE OUDERRAAD:

 

Schoolfotograaf:

De schoolfotograaf komt weer naar school! Dit jaar komt hij op maandag 2 en dinsdag 3 november. De fotograaf maakt  8 foto’s per kind, een portret en posefoto in diverse uitsneden, in kleur en zwart/wit en een groepsfoto van alle klassen.

Het is raadzaam de kinderen geen zwarte of witte bovenkleding te laten dragen op deze dagen. De foto’s worden vrijblijvend aangeboden, voorzien van persoonlijke inlogcode. Vanwege Corona worden er dit jaar helaas geen broertjes en zusjes foto gemaakt. Helaas kunnen we door de maatregelen die zijn opgelegd dit jaar geen andere keuze maken.

 

Als u niet wilt dat uw kind op de klassenfoto komt laat het weten aan de leraar via de Parro app.

 

Na de fotografie: Het duurt ca 2 weken, dan worden inlogkaarten op school afgegeven. Ieder kind krijgt een eigen kaart met pasfoto en persoonlijke inlogcode. Met deze kaart kunt u online uw bestelling doen. Na betaling vindt de levering, voor de meeste producten, binnen 3 werkdagen plaats. Uiteraard worden de foto’s naar het door uzelf opgegeven adres gestuurd.

 

Bijzondere data tot de herfstvakantie:

 

28-09: juf Linda jarig, meester Ad heeft een week vrij, juf Jacky vervangt hem.

30-09: estafetteloop

01-10: intekenen oudergesprekken voor ouders met meer kinderen op school

02-10: intekenen oudergesprekken voor ouders met één kind op school

07-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

08-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

09-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

10-10: start van de herfstvakantie

19-10: weer naar school

19-10: start van de oudergesprekken week voor groep 4 t/m 8

 

Van de directie: 

 

Op tijd beginnen lukt echt fantastisch:

We zijn heel blij dat het iedereen dagelijks lukt om op tijd naar school te komen. Als ouder heeft u daar een grote rol in. Daarom hartelijk bedankt allemaal. Alle lessen beginnen op tijd.

 

Citotoetsen:

Vandaag zijn we de tweede week ingegaan van de Citotoetsen. Fijn dat u afspraken met de dokter buiten schooltijd plant. Zo kunnen we alle kinderen tegelijk toetsen. Daarna zullen we de toetsen analyseren en een gericht plan maken voor alle kinderen die op een bepaald onderdeel uitvielen. Na de herfstvakantie zullen de leerkrachten u als ouder informeren over de behaalde resultaten van uw kind. Hoe dat gaat, dat vertel ik u in een volgende nieuwsbrief.

 

Trakteren: 

Als uw kind jarig is en wil trakteren, dan mag dat uiteraard, maar wel corona-proof. Trakteren kan alleen veilig met een (fabrieksmatige) voorverpakte traktatie, i.v.m. het voorkomen van het overdragen van het coronavirus. Zelfgebakken cakejes, zelf ingepakte zakjes popcorn etc. mogen daarom niet. Bij twijfel, kunt u het beste even bellen met school.

 

Privacyvoorkeuren aangeven via de Parro-app:

Voor dit schooljaar kunt u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) weer invullen via de Parro App. Dit kan vanaf vandaag tot 9 oktober. Vanaf het moment van invullen staat dit vast voor het hele schooljaar 2020-2021. Dan kunnen de leerkrachten er rekening houden met het maken van o.a. beeldmateriaal.
Hoe kunt u dit doen in de Parro App?
– Open de App.
– Ga naar ‘instellingen’ (3 puntjes/streepjes).
– Klik op ‘Privacy voorkeuren’.
– Vul dit per kind in door op het potloodje achter het kind te klikken.

 

Parkeeroverlast voor de buren:

Doordat wij de straat afsluiten, zodat alle kinderen veilig naar school kunnen, hebben onze buren geregeld overlast. Zorgt u er voor NIET te parkeren waar dat verboden is? En als iemand u aanspreekt op het fout parkeren, wees en blijf dan vriendelijk. Zo  houden we onze buren te vriend!

 

Deurbeleid:

Als u de school in gaat, omdat u een afspraak heeft met een van de collega’s, dan wordt u altijd eerst gevraagd of u geen coronaverschijnselen heeft. Iedereen die de school ingaat, moet daarom in een schriftje dat bij de deur ligt zijn naam en telefoonnummer zetten, i.v.m. een evt. bron- en contactonderzoek. U mag dus niet zomaar doorlopen. Daarom vragen we u altijd eerst aan te bellen bij de hoofdingang en niet zomaar door te lopen. Wij doen de deur dan voor u open.

 

Hoofdluis:

I.v.m. coronamaatregelen kan er op school nog niet door de luizenouders gecontroleerd worden op hoofdluis. In deze periode is dat wel heel belangrijk om te doen. Wilt u daarom a.u.b. ZELF thuis uw kind wekelijks controleren? Als op school wordt geconstateerd dat uw kind hoofdluis heeft, dan bellen we u op en moet u uw kind meteen komen halen en thuis beginnen met de behandeling. Daarna mag uw kind weer meteen op school terugkomen.

 

Overblijf:

We zoeken nog mensen die willen helpen bij de overblijf. U kunt zich aanmelden via planbureau@philippo.nl of bij Marjon Dries. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10 per keer. 

 

Bijzondere data tot de herfstvakantie:

28-09: juf Linda jarig, meester Ad heeft een week vrij, juf Jacky vervangt hem.

30-09: estafetteloop

07-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

08-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

09-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

10-10: start van de herfstvakantie

19-10: weer naar school

 

Elk jaar organiseert Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek in het voor- en najaar een aantal vaccinatiedagen in Sporthal de Zandzee te Bussum. 

 

De komende vaccinatieperiode is in week 40: maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober 2020

 

In verband met het coronavirus vinden de vaccinaties niet in groepen plaats, waarbij kinderen per postcodegebied worden uitgenodigd, maar krijgt elke kind een aparte afspraak. Deze individuele afspraken zijn gepland tussen 09.00 en 17.00 uur.

 

Voor de genoemde vaccinatieweek worden uitgenodigd:

 

 • Kinderen geboren in 2011 voor de DTP- en BMR-vaccinatie

Deze (bijna) 9-jarigen ontvangen enkele weken voorafgaand aan de vaccinatieweek thuis per post een uitnodiging met daarin de dag en het tijdstip van de vaccinaties. 

 

 • Jeugdigen geboren tussen 2001 en 2006 voor een HPV- en/of MenACWY-vaccinatie

 

Het gaat om tieners die een eerdere vaccinatie hebben gemist. Zij kunnen een afspraak maken om deze vaccinatie(s) in te halen.

 

 

LEZEN?! HOE MAAK IK HET LEUKER VOOR MIJN KIND?

Van 30 september tot en met 7 oktober is het weer Kinderboekenweek. School, boekhandels en natuurlijk de bibliotheken besteden daar volop aandacht aan. En terecht want boeken (voor)lezen is goed, leuk en leerzaam. Zoals de oude Engelse schrijver C.S. Lewis al zei ‘wie leest leeft 1.000 levens tegelijk’. Sommige kinderen houden vanuit zichzelf al van lezen, maar hoe stimuleer je kinderen die lezen niet zo leuk vinden?

Aanbod 

Het aanbod aan boeken is enorm. Voor elke leeftijd en elke smaak is wel iets te vinden. Op school en bij de kinderopvang zijn vaak boeken aanwezig en wordt er voorgelezen. Voorlezen is geweldig, wie herinnert zich niet de leerkracht die zo mooi kon voorlezen dat je helemaal op ging in het verhaal? Thuis is dat natuurlijk ook leuk. Een verhaaltje voor het slapen gaan of samen plaatjes kijken en daar een verhaal bij verzinnen is ook een optie. Dit is heel goed voor de ontwikkeling van de woordenschat en voor de fantasie. Zelf lezen is natuurlijk ook fijn.

Lezen is belangrijk

We leven in een samenleving waar je overal taal tegenkomt; op verkeersborden, via e-mail, in de krant, vacatures, programmaboekjes of bijsluiters van een medicijn. Op het werk bestaat 80 procent van onze bezigheden uit lezen en schrijven. Het is dus belangrijk om deze vaardigheid al van jongs af aan  te leren en te onderhouden. 

Waarom is lezen zo goed?

vergroot de woordenschat

zorgt voor meer inlevingsvermogen in anderen

vergroot kennis van allerlei onderwerpen

traint het concentratievermogen

bevordert de nieuwsgierigheid en je leert argumenteren

Wat is er nodig om lezen leuk te houden?

 • Zorg voor  een vast voorleesmoment bij bijvoorbeeld naar bed gaan. Hier kun je al jong mee beginnen en hiermee kun je doorgaan ook als je kind al lang zelf kan lezen.
 • Prentenboeken zijn leuk om samen naar te kijken en verhalen bij te verzinnen, goed voor de fantasie.
 • Gedichten of verhalen op rijm zijn op jonge leeftijd al heel leuk, je zal zien dat je kind het rijm al heel snel mee kan zeggen, zo kunnen jullie samen “lezen”.
 • Young adult boeken voor de tieners.
 • Als je kind zelf gaat lezen, kijk dan welk genre aanslaat bij de interesse. 
 • Leg de lat niet te hoog. Ook stripboeken of boeken met veel plaatjes en weinig tekst is lezen. Voorlezen is een leuk alternatief voor als je kind zelf even geen zin heeft om te lezen. Vaak pakt je kind het boek zelf na een tijdje wel weer of vindt het een genre dat beter bij hem/haar past.
 • Pubers kunnen echt balen van het vele lezen wat ze moeten doen voor school. Vaak pakken ze het lezen op latere leeftijd wel weer op.
 • Opvoeden is ‘voorleven’ ofwel het goede voorbeeld laten zien. Dat geldt dus ook voor lezen. Pak zelf weer eens een boek en ga op de bank zitten lezen of vertel over een boek wat je gelezen hebt en wat je daar zo interessant aan vond.
 • Grijp de Kinderboekenweek aan om naar de bibliotheek te gaan (tot 18 jaar mag je gratis boeken lenen) of laat je kind een boek uitzoeken bij de boekhandel.

Meer advies nodig?  We denken graag met je mee! 

Neem gerust contact met ons op: telefoon: 035 – 6926350 | e-mail: info@jggv.nl 

 

Zie de volgende blz. voor het aanbod bij Versa Welzijn voor: De kidsclub creatief en de kidsclub sport en spel.

 

KidsCluCreatief

Elke woensdagmiddag 14.00-15.30 uur in Uit-Wijk

Knutselen, kleien, koken, kleuren (K4)

Tevens begeleid buitenspelen

       

Elke middag een gezonde snack en drinken met fruit

Elke middag voldoende toezicht en begeleiding

 

Kosten: €1,00 per keer of €7,00 voor 10x entree (kaart)

Waar: Wijkcentrum UitWijk, Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum

Contact: dneerings@versawelzijn.nl of tel: 06-82654266  

Facebook: Kinderwerk Bussum   

Instagram: versawelzijn_kidsclub                    

Website:  www.versawelzijn.nl

 

KidsCluSport en spel

 

Elke vrijdagmiddag 15.00-17.00 uur in de gymzaal

Balspelen, tikspelen, overloopspelen en begeleid spelen op diverse toestellen 

 

Elke middag een gezonde snack en water drinken

Elke middag voldoende toezicht en begeleiding

Kosten: €1,00 per keer of €7,00 voor 10x entree (kaart)

Waar: Wijkcentrum UitWijk, Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum

Contact:  nwendt@versawelzijn.nl of tel: 06-13966525  

Facebook: Kinderwerk Bussum 

Instagram: versawelzijn_kidsclub                   

Website:  www.versawelzijn.nl