NUMMER 5, 5 OKTOBER 2020

Dag van de leraar: 

Vandaag is de dag van de leraar. Een echte feestdag waarop wij als directie onze  teamleden extra in het zonnetje zetten als blijk van waardering en om te laten weten dat we heel blij zijn met al onze collega’s. Zeker in dit rare schooljaar waarin allerlei coronamaatregelen op ons afkwamen zijn we hen heel dankbaar voor hun extra inzet en flexibiliteit. Ik noem u graag  een aantal zaken waarom ik zo trots ben om te werken met dit fijne team:

  • Ondanks verplichte ziekmeldingen van leerkrachten met verkoudheidsklachten is het 12! dagen gelukt vervanging voor de groepen te regelen waar een leerkracht ziek was. Veel parttimers boden spontaan aan extra te willen werken. Slechts één keer moest een klas naar huis gestuurd worden.
  • Ondanks de landelijke leerkrachttekorten hebben wij voor alle groepen één of zelfs twee leerkrachten.
  • Ook bieden juf Ivonne en juf Annemarie onze kinderen die dat nodig hebben extra hulp in de zogenaamde ondersteuningsgroepjes en taalgroepjes.
  • Daarnaast hebben we Maaike, onze onderwijsassistent die altijd bereid is in te springen in groepen waar dat nodig is en we hebben Brigitte, onze muziekjuf. 

 • Tot slot ben ik blij te kunnen melden dat we twee nieuwe collega’s hebben kunnen aantrekken voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Juf Mariska gaat werken met groepjes meer- en hoogbegaafde leerlingen en juf Maria Teresa gaat Spaanse les geven. Beide leerkrachten beginnen na de herfstvakantie. 

 

Mieke en ik zijn vanmorgen eerst alle collega’s een klein vaasje met bloemetjes gaan brengen en een filmbon met een zakje popcorn. Om 10 uur wordt er ook nog iets lekkers van de bakker gebracht.

 

Bent u ook blij met de leerkracht van uw kind? Misschien een leuk idee om ze dat vandaag via een parroberichtje te laten weten.

 

In memoriam: Myrthe Vunderink

 

Donderdag 1 oktober was het afscheid van onze oud collega Myrthe Vunderink. Myrthe is na een ziekbed van ruim 3,5 jaar overleden en werd in besloten kring gecremeerd. Ze werkte vele jaren met veel plezier in de onderbouw van onze school en was een kleuterjuf om nooit te vergeten. 10 September werd ze 48 jaar. In de school hangt een kunstwerk met vlinders dat Myrthe toentertijd met haar kinderen heeft gemaakt. Dit heeft een ereplekje bij de trap aan de zijkant van de school. Daarnaast is er een herdenkingshoekje ingericht met een foto van Myrthe.

 

Oproep namens de medezeggenschapsraad:

In de bijlage treft u een oproep van de MR, waarin zij vragen om nieuwe mensen voor de oudergeleding.

 

Allergieën doorgeven:

Graag wil ik u vragen om evt. allergieën van uw kind z.s.m. door te geven aan Riet Langeweg van de administratie. Dit moet jaarlijks gebeuren. Sommige kinderen groeien nl over hun allergie heen. Riet maakt dan een overzichtslijst van alle kinderen voor de leerkrachten. Graag wil ik u vragen als uw kind allergisch is vóór de herfstvakantie een mail te sturen aan:

rietlangeweg@stvitusschool.nl 

Vermeld daarbij:

 • De naam van uw kind
 • De groep van uw kind
 • Waar uw kind allergisch voor is

 

Verkeersveiligheid:

Nu de herfst voor de deur staat en het weer wat wisselvalliger is het extra belangrijk dat de kinderen veilig naar school komen. Daarom het verzoek uw kind lopend óf op de fiets te brengen en niet met de auto als u in de buurt woont. Alvast hartelijk bedankt.

Als het regent mogen alle kinderen direct naar binnen gaan en blijven de leerkrachten in de klas wachten. Uiteraard staan Mieke, Mohamed, Maaike en ik wel bij het hek om iedereen welkom te heten.

 

Bijzondere data tot de herfstvakantie:

07-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

08-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

09-10: studie 3 daagse, alle kinderen vrij

10-10: start van de herfstvakantie

19-10: weer naar school

 

Verkiezingen Medezeggenschapsraad

Geachte ouders,

Wilt u betrokken zijn bij bestuurlijke en onderwijskundige vraagstukken en beslissingen van de school? Dan is zitting nemen in de Medezeggenschapraad (MR) een uitgelezen kans.

De MR bestaat uit drie leden die vertegenwoordigd zijn namens de leerkrachten en drie leden namens de ouders. In de MR wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. Zoals de vorm en methode van het onderwijs, de besteding van budgetten, veiligheid en jaar- en meerjarenplannen. 

Het belangrijkste doel van de MR is het beoordelen of de verschillende belangen meegenomen zijn in de besluitvorming. Soms heeft de MR daarbij instemmingsrecht, in andere gevallen heeft de MR adviesrecht. 

Omdat de termijn van de heer Joost Swiggers afloopt per november 2020 zoeken wij een enthousiaste, betrokken ouder voor het ouderdeel van de MR. Daartoe vinden in de komende periode verkiezingen plaats. Dit is wettelijk geregeld en dient elke twee jaar plaats te vinden. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt, is dan ook twee jaar (tot nov 2022). 

De tijdsinvestering voor deelname aan de MR beslaat ongeveer acht avonden per schooljaar en daarnaast lees- en voorbereidingswerk voor de vergaderingen. 

 

De procedure:

 • Aanmelden kan per e- mail tot en met 26 oktober 2020 bij Ivonne van Geelen (ivonnevangeelen@stvitusschool.nl).
 • In de week van 26 oktober 2020 is de bekendmaking van de kandidaten.
 • Mocht zich één kandidaat melden, dan is deze automatisch gekozen en benoemd.
 • Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd.

 

Wij zien uit naar uw reactie!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Medezeggenschapsraad