NUMMER 6, 26 OKTOBER 2020

Van de directie: 

Studie 3-daagse:

Voor de vakantie hadden we als team een studie 3-daagse die volledig in het teken stond van het nog gerichter en beter analyseren van de citotoetsen. Door diepgaander te analyseren, hebben we nl. veel beter zicht op de ontwikkeling van alle kinderen gekregen. 

 

Gezamenlijke bestuurs- en MR vergadering:

Afgelopen dinsdagavond heeft juf Cynthia, onze IB-er, hierover gelijktijdig de MR en het bestuur geïnformeerd via een video-conference-call. Tal van sheets kwamen voorbij, steeds voorzien van deskundige uitleg van juf Cynthia en juf Mieke. Ook Ina Cijvat, onze begeleidster van de PO Raad, was er om de onderwijskundige ontwikkelingen uit te leggen en om het bestuur en de MR te scholen in het stellen van de juiste kritische vragen. Het bestuur en de MR waren (net als ik) trots op de kwaliteitsslag die we hiermee in de afgelopen twee jaar gemaakt hebben als team.

 

Inspectie: Vanuit de inspectie stond er nog één herstelopdracht open. We hebben de inspectie uitgelegd en laten zien hoe we nu de toetsen analyseren. Alex Barten, onze bestuursvoorzitter, heeft deze nieuwe werkwijze van analyseren omschreven in een uitgebreide verantwoordingsbrief aan de inspectie. En ook die was onder de indruk van hetgeen er bereikt is in de afgelopen periode en hoe het team hierin gegroeid is. Hiermee is de laatste herstelopdracht voor het bestuur ook met goed gevolg afgerond en is een dikke voldoende voor het team en het bestuur van de Sint Vitusschool een feit!

 

Gebak: Een reden voor een feestje dus afgelopen woensdag……….. Het bestuur verraste ons door te trakteren op gebak. In de doos met taartjes stond een kaartje met daarop de tekst: “Hoera, hoera, de vlag kan uit, want ook de laatste herstelopdracht is behaald! De aandacht die we besteedden aan het analyseren van toetsen en het leerkrachthandelen waren ook voor de inspectie hét bewijs dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school dik in orde is. We zijn trots op jullie”.

 

Verkeersveiligheid vanuit de MR en de directie:

Al vaker hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de verkeersveiligheid rond onze school. Uit gesprekken met ouders en leerkrachten blijkt dat het een gedeelde zorg is.

We hoopten op een veilige Sint Vitusstraat nu die vóór en na schooltijd enige tijd afgesloten is, maar het tegendeel is waar: er staan regelmatig auto’s op de weg voor de hekken geparkeerd waardoor de doorgang voor de fietsers lastig is. 

Vorige week hebben wij als directie en MR, opnieuw een gesprek gehad met de wijkagent over de verkeersveiligheid rond de school. De wijkagent heeft toegezegd opnieuw met de gemeente in overleg te gaan en te vragen om regelmatiger boa’s te laten surveilleren. Parkeren rond de school is een groot probleem. Wij vragen u daarom nogmaals vriendelijk maar dringend om uw kind zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen. 

 

Het klimaat in school:

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent het binnenklimaat in scholen. Ik ben blij u te kunnen melden dat dat dik in orde is bij ons op de Sint Vitusschool. Waar veel scholen hopen op een categorie B beoordeling, scoren wij zelfs een A. Dat betekent dat er voldoende frisse lucht het lokaal in komt en dat de ramen NIET de hele dag open hoeven te staan, maar dat we alleen in de pauzes hoeven te ventileren.

 

In de school kan door de ventilatie installatie +/- 9000m3/h worden ingeblazen en weer afgezogen. Dit is omgerekend: 2500liter/seconde. Op basis van een bezetting van 200 personen kom je op een ventilatie debiet van 12.5ltr/pp/sec. Klasse A!!!!!

 

Parro-acties voor zover u dat nog niet gedaan heeft:

  • Denk er a.u.b. om door te geven als uw kind allergisch is. Dit kan door een mail te sturen aan rietlangeweg@stvitusschool.nl. Riet is de administratieve kracht van onze school.
  • Denk er ook even om uw privacy-voorkeuren door te geven. Als u heeft ingevuld dat uw kind NIET op de foto mag, dan gebeurt dat ook niet op de klassenfoto die de schoolfotograaf komt maken binnenkort. 

 

Zieken:

Helaas waren afgelopen week drie collega’s ziek. Gelukkig hebben we géén groepen naar huis hoeven sturen dankzij de flexibele inzet van juf Annemarie, juf Barbara, juf Ivonne, juf Mieke en juf Jacky. We wensen de zieken een spoedig herstel. Daarnaast waren er ook kinderen die ziek waren of die in quarantaine zitten omdat een huisgenoot corona heeft. Zij kregen thuisonderwijs van juf Marjolein middels videobellen. 

Ook juf Brigitte, onze muziekjuf is ziek. We hopen snel te horen wie haar vervangen gaat. Uiteraard wensen we ook haar veel beterschap.

 

Blijf uw kind op hoofdluis controleren:

Normaliter is er altijd na elke vakantie hoofdluiscontrole door de luizenouders. Helaas kan dit nu niet i.v.m. het coronavirus. Het is daarom extra belangrijk dat u dit wekelijks zelf thuis doet. Alleen zo krijgen we hoofdluis onder controle.

 

Rapportgesprekken groepen 4 t/m 7:

In het algemeen waren alle leerkrachten heel blij van ieder kind een ouder te hebben gezien en gesproken, zowel lijfelijk als via videobellen. Voor velen was het de eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht van hun kind. En wat fijn dat iedereen zich goed had voorbereid op het gesprek door alvast drie belangrijke vragen door te sturen, zodat de leerkracht zich daar goed op kon voorbereiden. Ook heel fijn was dat iedereen een mondkapje droeg bij het zich verplaatsen door de school. Volgende week zijn (als alles gaat) zoals gepland de rapporten met de ouders van groep 1,2,3,5 en 8.

 

Museumbezoeken:

De komende tijd maken veel groepen een jaarlijks uitje naar een museum. Dit keer staan het PIT museum in Almere, het Singer in Laren en het Rijksmuseum in Amsterdam op het programma. 

 

Belangrijke data:

02-11: schoolfotograaf komt

03-11: schoolfotograaf komt

02-11: deze week rapportgesprekken met ouders uit groep 1,2,3,5 en 8

09-11: juf Marieke jarig

18-11: juf Anita jarig

21-11: juf Wil jarig

23-11: meester Ad jarig

04-12: Sinterklaas komt op school, alle groepen zijn om 12 uur uit!

18-12: Om 12 uur zijn alle groepen uit en begint de kerstvakantie.

 

Helpt u mee om kiwistickers te sparen?

Juf Anne ontdekte op internet deze leuke en makkelijke spaaractie. Zou het ons samen lukken om inderdaad TIEN ballen bij elkaar te sparen? Graag de kiwistickertjes meegeven aan uw kind en ze laten afgeven bij juf Anne in groep 3. We hebben er 150 nodig!

 

Vanuit jeugd en gezin:

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  |  Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  |  (035) 692 63 50 | www.jggv.nl

HOE VOORKOM IK RISICO’S VAN INTERNET EN SOCIALE MEDIA VOOR MIJN KIND?

Sociale media werkt verbindend.  Er zijn inmiddels veel kanalen op internet die helpen om met anderen in contact te komen en te blijven. Hoe praktisch en fijn dat is, is door de coronamaatregelen, nog meer duidelijk geworden. Op die manier kan toch contact gehouden worden met opa en oma en andere familieleden en vrienden. Ook de lessen vanuit school kunnen op deze manier gegeven worden. 

Mogelijkheden 

Via internet wordt veel gedeeld, denk niet alleen aan de sociale media maar ook aan virtuele (speel)werelden. Internet/media kan stimulerend werken als het gaat om het ontwikkelen van creativiteit, muzikaliteit en andere talenten door het gebruik van allerlei creatieve, grappige en bijzondere applicaties. Kortom internet en (sociale) media biedt plezier en mogelijkheden.

Vrienden

Sociale media is voor kinderen, om verschillende redenen, belangrijk. De voornaamste reden is vriendschap. Naarmate kinderen ouder worden neemt de invloed van ouders af terwijl vrienden steeds belangrijker worden. Met (sociale) media blijft je kind op de hoogte van wat vrienden en idolen doen en wat ze bezig houdt. Kinderen delen voornamelijk lieve, mooie, ontroerende, grappige of creatieve boodschappen met elkaar. Ze kunnen vrienden een hart onder de riem steken met berichtjes of een grappig of mooi filmpje maken of delen en hopen dat die veel likes krijgt. Zo bouwen ze aan hun imago. 

Risico’s

Risico’s zijn er helaas ook. Via (sociale) media kunnen kinderen dingen te zien krijgen die niet geschikt  zijn voor hun leeftijd. Ook kunnen kinderen gepest of zelfs bedreigd worden via internet. Dit laatste noemen we cyberpesten. 

Hoe voorkom je risico’s?

Maak duidelijke afspraken met je kind(eren) over wanneer, wat en hoe internet te gebruiken. Hoe eerder je begint met regels, hoe vanzelfsprekender. Als iedereen voor het naar bed gaan zijn telefoon beneden moet laten (inclusief ouders, want opvoeden blijft voorleven) levert dat in de puberteit minder vervelende discussies op.

Ga het gesprek aan over wat je kind(eren) tegen kunnen komen op internet. Toon hierbij interesse voor waar ze mee bezig zijn, wat ze ontdekken en wat ze doen. Dit maakt het gesprek over vervelende dingen die ze tegen komen makkelijker.

Vraag je kind(eren) altijd naar je toe te komen als ze iets vreemd of raars tegenkomen.

Leg ook uit dat ze nooit persoonlijke informatie, bijvoorbeeld hun adres, zomaar op internet moeten delen. 

Kijk mee met je kind(eren) als ze beginnen met (sociale) media en gamen. Vergelijk het met je kind leren de straat over te steken, eerst doe je dat samen, later steeds meer op afstand.

Vanaf de basisschool gaat je kind steeds meer media zelfstandig gebruiken en als tiener nog meer. Blijf geïnteresseerd. Blijf het gesprek aangaan en houd de regels scherp.

Vergeet niet dat andere ouders ook met deze opvoeduitdaging te maken hebben en dat jullie misschien wat aan elkaar kunnen hebben.

Meer advies nodig?  We denken graag met je mee! 

Kijk ook eens op: www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ of www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/kinderen-en-social-media/

Behoefte aan advies op maat? Neem gerust contact met ons op: telefoon: 035 – 6926350 | e-mail: info@jggv.nl