NUMMER 7, 9 NOVEMBER 2020

Gedicht van Sinterklaas: (met belangrijke informatie voor u als ouders)

 

Op 4 december komt de stoomboot uit Spanje weer aan,

Hij brengt ons Sint Nicolaas, 

Wij zien hem al staan,

1 voor 1 zal hij de klassen langsgaan,

Helaas dit jaar geen huppelend paardje het plein heen en weer,

Vanwege het streng beperkte ouder ‘verkeer’,

Omdat Sint later arriveert met stille trom,

Start school gewoon 8.30 uur met de 1e som,

Omdat we de pieten om voorverpakt strooigoed gaan smeken,

Mag voor de kinderen het 10 uurtje ontbreken,

Voor gr. 5 t/m 8 begint al eerder de lol,

Let op de speciale brief voor surprises naar school.

Daarin wordt alle verdere uitleg gegeven, 

Zodat ook zij een feestelijke ochtend beleven.

Om 12.00 uur zal de bel weer gaan,

En komen de kinderen vol verhalen, cadeaus en lekkers weer bij u thuis aan..

 

Verkeersveiligheid vanuit de directie:

Al vaker hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de verkeersveiligheid rond onze school. Helaas brengt nog steeds niet iedereen zijn kind lopend of op de fiets. Daardoor ervaren onze buren veel parkeeroverlast, doordat ouders van school hun auto bij hen op de stoep parkeren. Als u uw kind met de auto brengt, zet uw auto dan wat verder weg, maar niet bij de buren op de stoep. 

 

Vervolg over het klimaat in school:

In de vorige nieuwsbrief berichtte ik u al dat er voldoende verse lucht wordt ingeblazen. Afgelopen week zijn we gestart met het meten van de CO2 in de lokalen. Ook deze gegevens zijn prima te noemen, we blijven in het groene gebied.

 

Blijf uw kind op hoofdluis controleren:

Normaliter is er altijd na elke vakantie hoofdluiscontrole door de luizenouders. Helaas kan dit nu niet i.v.m. het coronavirus. Het is daarom extra belangrijk dat u dit wekelijks zelf thuis doet. Alleen zo krijgen we hoofdluis onder controle.

 

Vervanging meneer Ad:

Nadat ons vorige week het heftige nieuws bereikte dat meneer Ad ernstig ziek is, hebben we als directie gepuzzeld aan een goede oplossing om hem te vervangen. We hebben de vervanging helemaal intern kunnen oplossen, zodat iedere klas vertrouwde gezichten houdt voor zowel de kinderen als de ouders. De vervanging is dus helemaal rond. Er zijn enkele verschuivingen in de leerkrachtbezetting voor nodig geweest. Dit is het geval in: 

  • groep 4 van Annemarie en Barbara 
  • groep 5 van Jenny en Anita. 
  • én in groep 8 natuurlijk. 

Hieronder ziet u het bezettingsoverzicht wie vanaf vandaag samen een groep draaien. 

  • Groep 8 wordt geleid door juf Jenny en juf Mieke. Zij kennen de kinderen nog van vorig jaar, omdat ze toen samen groep 7 hadden. Juf Mieke heeft veel ervaring in groep 8 en zal deze week de adviesgesprekken onder schooltijd gaan voeren met alle ouders. 
  • Groep 5 wordt geleid door juf Anita en juf Annemarie. Juf Annemarie en juf Anita kennen de kinderen nog van vorig jaar, toen zij met ze in groep 4 werkten en juf Anita is al hun vaste leerkracht op maandag.
  • Groep 4 wordt geleid door juf Barbara en juf Maaike. Juf Barbara is er al het hele jaar. Juf Maaike (groep 6 nu) heeft veel ervaring in groep 4. Zij blijft één dag in groep 6 werken en gaat twee dagen in groep 4 werken. Juf Jacqueline werkt één dag extra in groep 6

Helpt u nog steeds mee om kiwistickers te sparen?

Juf Anne ontdekte op internet deze leuke en makkelijke spaaractie. Zou het ons samen lukken om inderdaad TIEN ballen bij elkaar te sparen? Graag de kiwistickertjes meegeven aan uw kind en ze laten afgeven bij juf Anne in groep 3. We hebben er nog maar 130 nodig!

 

Schoolfruit:

Vanaf a.s. woensdag wordt het schoolfruit geleverd. We eten dan met alle groepen fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. We zouden het fijn vinden als u uw kind in de bovenbouw zelf ook op deze dagen een extra stuk fruit wilt meegeven.

 

Belangrijke data:

09-11: juf Marieke jarig, deze week adviesgesprekken groep 8 door juf Mieke

18-11: juf Anita jarig

21-11: juf Wil jarig

23-11: meneer Ad jarig

04-12: Sinterklaas komt op school, alle groepen zijn om 12 uur uit!

18-12: Om 12 uur zijn alle groepen uit en begint de kerstvakantie.