NUMMER 8, 23 NOVEMBER 2020

Van de directie:

Uitnodiging voor twee ouderavonden:

      • Op 9 december houden we om 20 uur een online ouderavond. Namens het  bestuur (voorzitter Alex Barten) en de directie (Mieke Last) nemen u deze avond mee in de schoolontwikkeling en vertellen u welke kwaliteitsslagen de school heeft gemaakt in het afgelopen jaar. We zullen dit doen via TEAMS. Via de Parro-app ontvangt u van ons de link om in te loggen.
      • In het voorjaar willen we graag een tweede ouderavond organiseren, waarin we u meer vertellen over de verbeterpunten die kwamen uit de ouderenquête vorig jaar. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer live ontmoeten in school en samen op zoek gaan naar goede oplossingen.

Vrije dagen Mieke en Marjon:

Wij hebben onze vrije dagen omgewisseld. Mieke is voortaan vrij op vrijdag en Marjon is vrij op maandag. Er is nog steeds wel elke dag iemand van de directie aanwezig.

Onze kleuters in de krant i.v.m. Sinterklaas:

In de parro-app meldde ik vorige week al dat we met al onze kleuters naar het gemeentehuis zijn gelopen om de tekeningen voor Sinterklaas af te geven. De burgemeester zelf was er niet, maar zijn assistent nam die prachtige tekeningen graag in ontvangst. De redactie van Bussums Nieuws vond het zo’n leuk initiatief dat ze er met een stukje op de voorpagina aandacht aan besteedden.

Sinterklaas en kerst:

  • Op vier december zal Sinterklaas onze school “coronaproof” bezoeken. Daarom dit jaar geen intocht op het plein, maar een bezoek aan alle klassen door de Sint. In de parro app zullen de leerkrachten de foto’s met u delen van deze feestelijke dag. Ook van de bovenbouwsurprises zullen foto’s worden gedeeld in de parro-app.
  • Deze week vergadert de ouderraad over het kerstfeest. Zodra er meer bekend is hoe we dat dit jaar vieren, informeren we u in de Parro-app. 

Pauzesport:

De pauzesport tussen de middag is een groot succes. In samenwerking met Philippo, de buurtsportcoach en Versa welzijn is een mooi sportief programma gemaakt voor pauzesport tijdens de overblijf. Ook hier zien we een positieve verbetering in het met elkaar omgaan. Kinderen spelen fijner samen buiten, doordat er meer spelmogelijkheden zijn. Uiteraard worden de nieuwe materialen ook gebruikt tijdens het buitenspelen in de kleine pauze. En om alles netjes op te bergen hebben we stevige bakken gekocht.

Personeel:

Vandaag is meneer Ad 66 geworden. Zijn klas is hem zeker niet vergeten en zal hem vandaag dan ook zeker gaan verrassen. Hoe en wat er wordt gedaan dat leest u binnenkort terug in de parro-app. Meneer Ad heeft al zoveel beterschapskaarten ontvangen dat hij er een mooie opbergdoos voor heeft moeten aanschaffen, zodat er steeds nieuwe kaarten kunnen worden neergezet op de televisiekast. 

Juf Jenny heeft vorige week vrijdag de zij-instroom opleiding met goed gevolg afgerond. Ze is nu volledig bevoegd onderwijzeres. We zijn heel trots op haar en vierden dit vorige week vrijdag. Uiteraard waren er bloemen, een kek feesthoedje én een taartje voor haar gezin bij, maar ook een vaste aanstelling!

 

Aanmelden nieuwe kleuters:

Kent of bent u iemand met een peuter thuis die u naar onze school wilt laten  gaan, maak dan snel een afspraak voor een rondleiding en intakegesprek bij Mieke of mij. We spreken hiervoor graag met u af na schooltijd. Als er al een ouder kind op school zit, dan kunt u uiteraard een aanmeldformulier bij ons ophalen. Zo bent u zeker van een plekje.

 

Schoolfruit:

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen is het  schoolfruitprogramma gestart. Bij de toegangsdeuren hangt een briefje voor de kinderen, welk fruit er komt in deze week op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Nicole zal u op steeds op vrijdag een berichtje sturen via de parro app wat er de komende week voor fruit komt. Op de fruitleverdagen eten we echt alleen fruit. Dus ook als uw kind een extra “tienuurtje” meeneemt van huis, moet dat fruit of groente zijn. Voor kinderen in de bovenbouw adviseren we om sowieso altijd iets extra’s mee te geven. De fruit- en groenteporties zijn niet groot nl. Het fruit voor de komende week zal zijn: komkommer-mandarijn en appel.

Nieuwe website:

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwde website. Naar verwachting zal deze in het nieuwe jaar operationeel zijn.

 

Belangrijke dagen: 

21-11: juf Wil jarig

23-11: meneer Ad jarig

25-11: alle kinderen mogen hun schoen zetten op school

04-12: Sinterklaas bezoekt onze school, om 12 uur zijn alle groepen vrij.

09-12: Online ouderavond door het bestuur en de directie 

15-12: Juf Chantal jarig

18-12: om 12 uur zijn alle groepen vrij en begint de kerstvakantie

19-12: juf Annemarie jarig

23-12: juf Maaike Louter jarig

04-01: weer naar school