NUMMER 10, 16 DECEMBER 2020

Beste ouders,

Laatste schooldag:

Gisteren hadden we een bijzondere laatste schooldag met het kerstontbijt en de viering in de kerk met livestream. Fijn dat zovelen van u meegekeken hebben. En dank voor de vele positieve reacties hierop via Parro, mail en persoonlijk. Vandaag informeren we u over de noodopvang, de online lessen in het nieuwe jaar tijdens de sluiting door de lockdown van onze school.

Noodopvang:

Voor ouders met cruciale beroepen bieden wij net als bij de vorige lockdown opvang onder schooltijd. De opvang is alleen mogelijk op dagen dat u werkt, mits u 1 week van tevoren uw aanmelding doorstuurt naar Riet Langeweg van de administratie (rietlangeweg@stvitusschool.nl). Zo kunnen we tijdig een goede planning maken. Er zijn nl. minder leerkrachten beschikbaar voor de opvang doordat er dagelijks online les gegeven wordt in groep 3 t/m 8. De groepen 1-2 zullen 2x per week met hun juf videobellen.

Graag ontvangen wij als u uw kind wilt opgeven voor noodopvang de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam van uw kind

  • In welke groep uw kind zit

  • Voor welke dagen u opvang nodig heeft

  • Door wie uw kind na afloop wordt opgehaald, is dit de buitenschoolse opvang dan graag de naam van de BSO vermelden

  • 2 noodnummers waarop u altijd bereikbaar bent

  • Ook vragen wij u om eventuele wijzigingen tijdig aan ons door te geven.

  • Notabene: Op de dagen dat u niet werkt verzorgt u uiteraard zelf de opvang.

Thuisonderwijs:

De thuisonderwijsperiode start direct na de kerstvakantie op maandag 4 januari. In deze periode is het belangrijk dat uw kind dagelijks kan inloggen op een computer of laptop om mee te doen met de onlinelessen. Voor diegenen die thuis geen computer hebben bestaat de mogelijkheid om er (voor groep 3-8) deze week vast één te lenen van school.

Wel vragen wij u vooraf een borg van €50 te betalen. U maakt deze € 50 over op rekening NL31INGB0008230785 t.n.v. Stichting katholiek onderwijs Bussum en omstreken o.v.v. Chromebook+ de naam van uw kind+ de groep waarin uw kind zit. Zodra het geld op onze rekening staat kunt u het Chromebook komen afhalen op school (morgen of vrijdag).

U tekent hiervoor een uitleenovereenkomst. Na ontvangst van de borg kan het Chromebook direct worden opgehaald zodat uw kind 4 januari meteen mee kan doen met de online lessen.

Werk:

Alle kinderen hebben gisteren een tas met boeken en schriften mee naar huis gekregen om thuis in te kunnen werken. Het is belangrijk om uw kind niet vooruit te laten werken, maar de planning van de leerkracht aan te houden. Deze ontvangt u op een later tijdstip. Voor de kerstvakantie hoeft er dus nog niets aan huiswerk gedaan te worden. Zorgt u er a.u.b. voor dat er zuinig met alle schoolspullen wordt omgesprongen?

Fijne vakantie:

Tot slot wens ik u allen een fijne vakantie. Geniet van uw kind en van elkaar. Hopelijk zien we elkaar snel in het nieuwe jaar.

Met hartelijke groeten, mede namens het team,

Mieke en Marjon