NUMMER 13, 5 februari 2021

Beste ouders,

De school gaat maandag weer open en dat is goed nieuws! Als school handelen we aan de hand van de adviezen van het OMT en de richtlijnen van de PO raad en vanuit ons gezond verstand. Omdat we op de Vitusschool meerdere ingangen hebben, kunnen we voor alle kinderen dezelfde begin- en eindtijden aanhouden. Dit is voor u als ouders natuurlijk prettig, want u hoeft zo niet lang buiten te wachten.

Vrijdag 12 februari is er een alternatief middagprogramma in de eigen klas voor groep 3 t/m 8 ter vervanging van carnaval. Zo heeft uw kind meteen iets leuks om naar uit te kijken! Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. De kleuters doen dit in de ochtend, want zij zijn vrijdagmiddag altijd vrij. De ouderraad zorgt voor iets lekkers te eten en te drinken. Hoe leuk is dat!?

Tot slot in deze nieuwsbrief als bijlage een ingezonden brief van een oud-leerling over het online onderwijs.

Uiteraard gaat de opening zo veilig mogelijk. U kunt ons daarbij helpen:
– Laat uw kind zoveel mogelijk alleen naar school komen, of door maximaal één volwassene brengen.
– Vertel thuis dat ook op school handen wassen heel belangrijk is.
– Draag zelf als volwassenen ook buiten het hek een mondkapje.
– Ga zelf zodra uw kind het schoolhek door is en de school binnen gaat, meteen naar huis en blijf niet voor het hek met andere ouders praten. Zo beperken we het aantal contactmomenten.
– Spreek alleen online af met de leerkracht (via de Parro app) of telefonisch.
– Lees dagelijks goed de Parro app, want zo informeert de leerkracht u over alle specifieke zaken van de klas.
– LET OP: We verzoeken de ouders met kinderen in groep 6-7, 7 en 8 hun kind elke dag een nieuw mondneusmasker mee te geven. Ze dragen dit in de ruimtes buiten het lokaal of op aanwijzing van de leerkracht.

Uitgangspunten om zo goed, veilig en gewoon mogelijk les te geven zijn:
– Lesgeven in de eigen groep.
– De ondersteuning van juf Ivonne, juf Marieke, juf Mieke, juf Hetty, juf Linda en juf Jasmijn voor extra hulp d.m.v. remedial teaching, rekentijgers en taalondersteuning.
– Ondersteuning van juf Maaike de onderwijsassistent in de groepen 3.
– Gym van de vakleerkrachten.
– Spaanse les door juf Maria Teresa.
– Plusklas door juf Mariska voor de meer- en hoogbegaafden.

Raakt een kind ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch besmet:
– Dan blijft de hele groep thuis in quarantaine. De klas krijgt in die periode indien mogelijk zo veel mogelijk onderwijs op afstand. Bij een negatieve test (na 5 dagen) kunnen de kinderen (na het delen van de negatieve testresultaten) weer naar school komen. Als ouders hun kind niet willen laten testen, moet het kind nog 5 dagen extra thuis blijven. Het geven van online onderwijs kunnen we dan niet garanderen, omdat de leraar ook al fysiek in de klas onderwijs geeft.
– De broertjes/zusjes van een positief geteste leerling (of een ander gezinslid) moeten eveneens 5 dagen thuis blijven. School zoekt bij een gemelde besmetting altijd contact met de GGD voor instructies.
– Ook als een leraar positief wordt getest, moet de groep of de groepen van deze leraar 5 dagen thuisblijven.

U moet uw kind altijd thuishouden/ophalen van school:
– Als het verhoging heeft/krijgt.
– Als het een snottebel heeft.
– Als het symptomen vertoont die bij het coronavirus horen. Deze symptomen zijn verkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts.
– Als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.

Notabene: Als een kind bovenstaande symptomen vertoont, nemen wij telefonisch contact op met de ouders en wordt hen verzocht het kind op te halen. Dit doen wij voor de veiligheid van alle kinderen en leerkrachten. We zijn hier mogelijk strenger in dan wordt geadviseerd, maar alleen zo durven en kunnen de leerkrachten het aan om te komen werken. Dat zal op een (kind)vriendelijke manier gebeuren.

Tussenschoolse opvang:
De leerkrachten eten tussen de middag met de kinderen die moeten overblijven in hun eigen klas. Er is dus de mogelijkheid om uw kind “gewoon” te laten overblijven! Helaas durven niet alle TSO medewerkers te komen i.v.m. hun eigen veiligheid. Daarom is voor de periode tot de voorjaarsvakantie afgesproken dat de overblijf voorlopig alleen buiten speelt met de kinderen. In die tijd hebben de leerkrachten hun eigen verplichte pauze.

Om voldoende toezicht te houden op het plein zou het fijn zijn als er extra mensen beschikbaar zouden zijn die kunnen inspringen bij ziekte of afwezigheid van de overblijfkracht. U kunt zich hiervoor opgeven bij Mieke Last, Marjon Dries, of via planbureau@philippo.nl. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10 per keer, net als de andere overblijfkrachten.

Bijzondere dagen:
– 8-2: Opening van de school
– 12-2: Een alternatief middagprogramma i.p.v. het carnavalsfeest
– 15-2: Start van de eerste Citoweek voor groep 3-7 (Er kan geen verlof gegeven worden en evt dokters- en tandartsbezoeken moeten na schooltijd gepland worden)
– 15-2: deze week adviesgesprekken groep 8
– 16-2: Gewoon school: deze studiedag vervalt
– 17-2: Gewoons school: deze studiedag vervalt
– 22-2: Voorjaarsvakantieweek
– 1-3: Vervolg tweede citoweek voor groep 3-7 (er kan geen verlof gegeven worden en evt. dokters- en tandartsbezoeken moeten na schooltijd gepland worden)
– 10-3: Alle kinderen vrij i.v.m. ingelaste studiedag ter voorbereiding op de rapporten (Slechts een woensdag dit keer i.p.v. maandag 15 en dinsdag 16 februari).
– 15-3: Online rapportgesprekken voor alle groepen 1-7 (Groep 2 ouders hebben alleen een gesprek maar krijgen geen rapport).

We kijken er naar uit alle kinderen maandag weer te verwelkomen op school!

Bijlage 1: Brief van Jan Willem, een oud leerling over de online lessen:
Beste leraren,
Ik heb helemaal niets met de school te maken, behalve dat ik ooit leerling was van de voormalige broederschool op dezelfde locatie (ik was daar leerling van 1954 tot 1958, toen ik doorstoomde naar het net opgerichte St Vituscollege). Ik ben echter regelmatig op bezoek bij goede vrienden die kinderen op jullie school hebben (de familie H.). Gewoonlijk zijn zij heel blij met de school en zij vinden de school (zelfs aantoonbaar) leuker dan ik indertijd. En ik denk dat ze ook meer leren, nuttiger zaken leren en met meer plezier leren. De afgelopen coronaweken trof ik de kinderen regelmatig thuis aan terwijl zij heel serieus bezig waren met zoom lessen. Ik was bijzonder onder de indruk over de aandacht die ze zo kregen van hun leerkracht en ook over wat ik hoorde aan leerstof die ze te verwerken kregen. Indrukwekkend!! Hoe jullie de draad blijven vasthouden, ondanks de problemen van dit afstandsonderwijs. Prachtig!! Dat ze veel leren en wat ze leren ook kunnen toepassen in spel zien we regelmatig hier in ons huis, als ze gevieren komen spelen (er is ook nog een kleuter die later vast wel naar de Vitusschool zal gaan) en onze hersenen in vele kronkels dwingen met vragen en opdrachten die een weergave zijn van wat ze kennelijk onlangs leerden.

Zie dit briefje als een compliment voor jullie inzet. Zo voel ik mij als buitenstaander nog steeds een beetje betrokken bij de school op de plek waar ik ooit de lagere school bezocht.

Met vriendelijke groet, Jan Willem D.M. Henfling