NUMMER 18, 8 maart 2021

De school van buiten en van binnen opgeknapt:
In de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt om het schoolplein een beter aanzien te geven. Het hek en alle speeltoestellen zijn opnieuw in de verf gezet. Ook is op de buitenmuur van het lokaal van de Poezenmand een nieuw naambord gehangen. Het bleek dat veel mensen niet wisten dat wij een basisschool zijn.

Ook de binnenkant van de school is veranderd. De aula die zich bevindt op de tussenverdieping van de begane grond en de eerste verdieping is fraai geschilderd in drie kleuren van ons logo: blauw, geel en groen. Jochem Albrecht (de vader van Olivier uit groep 5A) heeft deze combinatie van kleuren bedacht en we zijn er heel blij mee.

Ook de gordijnen bij het podium zijn vernieuwd. Juf Marian (vorig jaar nog leerkracht in het Vossenhol) heeft alle zomen erin genaaid. We zijn hier heel blij mee. Normaliter zou ik u graag uitnodigen dit te komen bekijken, maar omdat er nog geen volwassenen in school mogen komen heb ik er mooie foto’s van gemaakt. Zo bent u toch weer helemaal op de hoogte.

Personeel:

  • Juf Veronique is geslaagd: we zijn heel blij voor haar en voor ons dat juf Veronique (uit groep 7) haar Pabodiploma heeft gehaald. Ze heeft op de Marnix Academie de zij-instroom Pabo-opleiding gedaan via de zogeheten “Gulden Middenweg”. Dit is een combinatie van leren en werken van in totaal drie i.p.v. vier jaar. Uiteraard waren er mooie bloemen van het team en het bestuur voor juf Veronique.
  • Juf Mieke adjunct-directeur: Officieel was de functie van juf Mieke “medewerker kwaliteitszorg”. Het bleek dat deze naam veel mensen niet veel zegt. In de afgelopen twee jaar heeft Mieke steeds meer affiniteit gekregen met de directietaken. Na een zorgvuldige procedure waar het bestuur en de MR bij betrokken waren, is unaniem besloten dat Mieke onze adjunct-directeur wordt. Zij volgt dit jaar ook de schoolleidersopleiding op dinsdag, zodat ze nog beter toegerust is voor haar directietaak. Het team en ik zijn heel blij met Mieke als adjunct.
  • Riet Langeweg weer beter: Onze administratief medewerkster is afgelopen woensdag voor het eerst weer komen werken. Ze bedankt iedereen voor de kaartjes die ze ontving na haar operatie.

 Judolessen gaan weer van start:
Vanaf a.s. woensdag 10 maart gaan de judolessen weer van start. In de Parro- app leest u wanneer uw kind judoles heeft. We zijn blij dat meester Bjorn er binnenkort weer is om judo te geven. Judo is een fijne contactsport en manier van bewegen waar kinderen veel leren.

Studiedag woensdag 10 maart:
Aanstaande woensdag 10 Maart heeft het team een heel belangrijke studiedag. We gaan dan nl. de citotoetsen analyseren en plannen maken hoe we ieder kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden tot het eind van het schooljaar. We realiseren ons dat we hiermee opnieuw een groot beroep op u moeten doen qua opvang, maar dit is wel heel belangrijk. Daarom hebben we besloten de geplande studiedag van 24 maart te laten vervallen.

Oproepje rapporten inleveren:
Graag willen we u vragen om het rapport van uw kind deze week mee te geven, zodat de leerkrachten dit kunnen invullen. De onlinegesprekken vinden plaats in week van 15 en in de week van 22 maart. U kunt daar vandaag vanaf 16 uur  voor intekenen via de Parro-app.

Nieuwe ballen:
De kinderen zijn heel blij met de nieuwe ballen die we hebben gekregen. Samen hebben we hiervoor zegeltjes gespaard die op de kiwi’s zitten. Juf Anne heeft de volle spaarkaarten opgestuurd en vorige week ontvingen we heel veel ballen met de post.

Even voorstellen: nieuw MR lid Harmen Dijs
Ik ben Harmen Dijs, vader van Femke uit groep 2 de Eendenvijver. Omdat ik meer betrokkenheid bij de school zocht heb ik me aangemeld bij de Medezeggenschapsraad. Als vertegenwoordiging van de ouders van onze school mag ik me met een aantal ouders en leerkrachten buigen over zaken die spelen binnen de school.

Heb je vragen of opmerkingen over de school dan kun je dat laten weten via het algemene e-mailadres van de MR of spreek mij aan bij het schoolplein. Op woensdag sta ik daar in ieder geval, de overige dagen variëren. Verder kun je me hardlopend of op de mountainbike tegenkomen op de heide of met mijn kinderen bij een van de vele speeltuintjes in de wijk. Spreek je graag!

Oproep nieuwe bestuursleden:
Binnen alle geledingen van de school (inclusief het bestuur), bruist het van de ideeën om onze school te blijven verbeteren. Mocht u zelf ideeën hebben, laat het vooral horen. Vanaf september komen er ook weer twee posities vrij in het toezichthoudend bestuur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die met gezond verstand, een positieve houding en een warm kloppend hart voor de school, met ons mee willen denken. Interesse of behoefte aan meer informatie? Mail naar bestuur@stvitusschool en we nemen contact op voor een kennismakingsgesprek.

Even voorstellen: 2 nieuwe bestuursleden
Ik ben Michael van Zomeren, woon samen met Charmayne en onze dochters Jacelynn (groep 5 L/H) en Valeney (groep 1-2 A/C). Ik werk sinds halverwege vorig jaar als Finance Manager bij de grootste distributeur van Europa op gebied van home fitness. Al jaren loop ik met het idee rond om iets voor de school te willen betekenen, echter vanwege mijn vorige baan was dat altijd lastig te combineren. Na een uitgebreide kennismaking met het bestuur is het enthousiasme gegroeid om in de rol als bestuurder een bijdrage te leveren voor de school.

Ik ben Yvonne de Leeuw, moeder van Liselotte (groep 6 J/M) en vrouw van Tim. Ik werk met veel plezier bij het grootste en leukste Mediation bedrijf van Nederland. In de voorgaande jaren heb ik veel tijd op school doorgebracht om vrijwillig ondersteuning te geven op het gebied van lezen, rekenen en vooral de tafels in de groepen van onze dochter. Inmiddels ben ik weer fulltime gaan werken en is dat helaas niet meer mogelijk. De dynamiek van onze school, het enthousiasme van directie, leerkrachten en medewerkers en de overtuiging dat een goede basisschool enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, hebben mij overgehaald om vanaf 1 januari 2021 de voorzittershamer over te nemen van Alex Barten, de vorige voorzitter van het schoolbestuur.


Herhaalde oproep van de taalwerkgroep over de schoolbibliotheek:
Gelukkig hebben we na onze eerste oproep al een paar reacties ontvangen, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Wie wil meehelpen met de schoolbieb, om kinderen te begeleiden een boek te kiezen en de boeken weer netjes in de kast terug te zetten? We willen namelijk liefst op alle middagen van 13.00 uur tot 13.30 uur de bieb bemensen. U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan Marieke van Slooten (mariekevanslooten@stvitusschool.nl). Heeft u nog andere ideeën, dan horen wij dat graag! Alvast bedankt!

Schoolvoetbal, misschien toch……..
Nu de scholen weer open zijn en de kinderen in de basisschoolleeftijd onderling buiten mogen sporten, is de kans groot dat het schoolvoetbal 2021 toch door kan gaan. Als het doorgaat, zal het toernooi in april en mei plaatsvinden. Natuurlijk hopen we dat we dit jaar weer fijn kunnen voetballen. Het blijft nog even spannend. Zodra we meer weten zullen we dat communiceren in de Parro-app.

Vraag van de maand van Jeugd en Gezin:
Om de vraag van de maand ‘Zijn er dit jaar ook lentekriebels?’ van Jeugd en Gezin te bekijken, klik dan op deze link.

Belangrijke data:

10-3: Studiedag van het team, alle groepen vrij
15-3: Week 1 van de (online) oudergesprekken
15-3: Meneer Mohamed jarig
22-3: Week 2 van de (online)oudergesprekken
23-3: MR vergadering
24-3: Geen studiedag! Gewoon school voor alle kinderen.