NUMMER 22, 31 mei 2021

VAN DE DIRECTIE:
Het einde van dit schooljaar nadert met rasse schreden……. Nog maar 6 weken en dan begint de zomervakantie. Een drukke tijd breekt daarmee aan, voor zowel de kinderen als het team. Zo zijn er vanaf begin juni weer Citotoetsen en aansluitend gaan de leerkrachten de rapporten schrijven. We rekenen er op dat u evt. afspraken met de tandarts of dokter zoveel mogelijk na schooltijd plant, of in ieder geval i.o.m. de leerkracht van uw kind. In sommige groepen wordt al eerder dan 7 juni gestart met de Citotoetsen.

We zijn de komende weken ook druk bezig met de groepsindeling voor volgend schooljaar, waar het nodige in gaat veranderen. Om iedereen hierover tegelijkertijd te informeren is er een online ouderavond gepland op woensdag 23 juni. U krijgt hierin uitleg over de keuzes die we hebben gemaakt t.a.v. het aantal groepen. Dit is de zogenaamde “ big-picture”. We vertellen u aan de hand van het grote plaatje de formatiekeuzes voor de hele school. Twee dagen later, op vrijdag 25 juni is het streven om u de definitieve leerlinglijsten voor volgend jaar met de leerkrachtverdeling op te sturen via Parro.

Bij ons geen wachtlijst, wél een plaatsingslijst:
Sommige scholen in Bussum werken met een wachtlijst. Wij doen dat bewust niet. Bij ons is ieder kind in principe welkom, nadat we zorgvuldig hebben gekeken en beoordeeld of we aan de zorgbehoeften van de leerling kunnen voldoen. We informeren daarvoor bij de peuterspeelzaal- en opvangleidsters, of bij de school van herkomst.

Indien we zien dat er meer aanmeldingen zijn voor bepaalde groepen, dan maken we in dat jaar een extra groep. Gelukkig is daarvoor in ons gebouw ruimte genoeg. Geïnteresseerde ouders moeten wel een verklaring tekenen dat hun kind NIET op een andere school staat ingeschreven.

Kent of bent u iemand die nog een plekje zoekt voor zijn kind, bel dan gerust. Ik maak graag een afspraak voor een intakegesprek met rondleiding. I.v.m. de coronaregels is dit helaas alleen na schooltijd mogelijk.

Ouderenquête:
Wij vinden het heel belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Daarom houden we elke twee jaar een ouderenquête. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Met een enquête kunt u ons informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school én op welke punten u vindt dat verbetering plaats zou moeten vinden. In overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten, net als twee jaar geleden, weer een oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoeks- en communicatieadviesbureau “Scholen met Succes”. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en anoniem verwerkt worden. Omdat de peiling inmiddels al op 1600 andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten goed worden vergeleken met die van andere scholen.

Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. De online peiling bestaat een vragenlijst met gesloten vragen. Per gezin krijgt u slechts één vragenlijst (het zou fijn zijn als u de vragenlijst samen met uw partner invult of als u gescheiden bent, dat u samen overlegt met uw ex-partner). We verzoeken u de lijst in te vullen met uw  oudste kind in uw achterhoofd. Die zit het langst bij ons op school. U kunt in de enquête ook informatie kwijt over uw jongere kind(eren). Er wordt specifiek gevraagd naar uw ervaringen in de coronatijd toen de scholen gesloten waren. In het nieuwe schooljaar zullen wij de uitslag van de ouderenquête z.s.m. bekend maken. We hopen dat we u dan “gewoon” weer in school mogen ontvangen tijdens een ouderavond. Vanaf  maandag 7 juni kunt u de vragenlijst in uw mailbox verwachten.

Online ouderavond op woensdag 23 juni:
U krijgt uitleg over de keuzes die we gemaakt hebben t.a.v. het aantal groepen volgend jaar, zonder dat we daarbij al ingaan op de leerkrachtverdeling en in welke groep uw kind terecht komt. Ook staan we uitgebreid stil bij de extra ondersteuning volgend jaar in een aantal groepen volgend jaar die mogelijk is door de zogenaamde coronasubsidie om (leer)achterstanden te bestrijden.

De klassenverdeling ontvangt u twee dagen na de online ouderavond via de Parro app.

VAN HET TEAM:
Pim en Pom mee naar school:
Vorige week bracht juf Anne twee lammetjes mee naar school. Ze heeft bijna alle klassen bezocht. Pim en Pom wonen bij haar op de boerderij. Het bezoekje maakte veel los in alle groepen. Vraag er maar eens naar bij uw kind(eren).

 Schoolvoetbal:
Afgelopen week heeft de organisatie van het schoolvoetbal contact gehad met de gemeente Gooise Meren over de doorgang van het schoolvoetbaltoernooi. Na dit contact is het volgende afgesproken:

Uiterlijk 4 juni wordt er een definitief besluit genomen over het toernooi daar op 2 juni nieuwe versoepelingen worden verwacht, die mogelijk 9 juni zouden kunnen ingaan.

Speelrondes van 2 en 9 juni gaan niet door i.v.m. geldende coronamaatregelen.

Er is een nieuw scenario gemaakt voor het schoolvoetbal. Hieronder staat een overzicht van de speeldag gekoppeld aan de categorieën: 

Datum

Categorie

16 juni

Meisjes D

23 juni

Jongens D

30 juni

Jongens E

7 juli (nieuw)

Meisjes E

Uiterlijk 4 juni ontvangen de scholen een mail over de doorgang van het toernooi. De kans is groot dat het schoolvoetbal zal doorgaan. Nog niet alle teams hebben begeleiding en dit is wel verplicht. Dus als uw kind mee speelt en u wilt komen kijken meld u zich dan aan bij nicoleboswijk@stvitusschool.nl

Zonder begeleiding mag het team niet meedoen en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Aardbeien voor alle kinderen van de Vitusschool:
Toen juf Priscilla met groep 3 naar de gym liep, kwam ze langs een nieuwe winkel: fruitflip. De nieuwe eigenaar gaf aan alle kinderen een heerlijk doosje verse aardbeien mee. In totaal wel 100 doosjes! Ook voor de leerkrachten waren er speciale doosjes met aardbeien die gedoopt waren in bijvoorbeeld chocola en kokos. Echt heel lekker! We waren blij verrast met deze aardige geste van onze nieuwe buurman…….

Kompas op Groen groepen 5 t/m 7.
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 hebben meegedaan met het project Kompas Op Groen. Dit is  een educatieprogramma bij een tentoonstelling over energie vroeger, nu en straks in Gooise Meren. De groepen zijn naar de tentoonstelling geweest en hebben met kunstvakdocenten een maquette gemaakt van een energiezuinige wijk. De kinderen hebben ook verschillende thuisopdrachten gedaan. Dinsdag 11 mei was de tentoonstelling van de gemaakte maquettes. Via de volgende link kunt u een filmpje van de tentoonstelling bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=gvIdPYSDAVU
Er waren 8 maquettes genomineerd waarop de bezoekers van de tentoonstelling konden stemmen. Uiteindelijk heeft de maquette van Milèna en Rens uit groep 6/7 gewonnen. Miel Jansen, voorzitter van energie coöperatie Wattnu, kwam vrijdag 21 mei op school om de prijs uit te reiken. Ook hebben alle kinderen hun certificaat energiecoach junior en een kaart van hun maquette meegekregen. Ook stond er een stukje in de krant, het Bussum Nieuws, van woensdag 26 mei.

Sport- en cultuurfonds:
Met deze mail wil ik u nogmaals  informeren over het bestaan van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, voor ouders met een inkomen onder 120 % van het sociaal minimum. Dankzij dit fonds kunnen o.a. zwemlessen, danslessen, muzieklessen, sportclubs en scouting voor kinderen gedeeltelijk of volledig vergoed worden.
Marta Turel is een schoolmaatschappelijk werker bij Versa Welzijn en zij kan de aanvraag voor u in orde maken. Ook als u twijfelt of u in aanmerking komt mag u vrijblijvend contact opnemen met haar. Zij staat u graag te woord. Wij hoeven als school niet geïnformeerd te worden over een eventuele aanvraag, dus uw privacy blijft hierin gewaarborgd. U kunt Marta bellen op 06-30179535 (ma t/m do 8.30 tot 12.30 uur) en mailen op mturel@versawelzijn.nl.

Tussenschoolse opvang:
Binnenkort wordt er een superleuk binnenprogramma georganiseerd voor de kinderen tijdens de TSO. Dit vindt plaats tijdens de middagpauze. De activiteiten worden aangeboden door Versa Welzijn en Philippo aan de groepen 3 tot en met 8.Het aanbod is in samenwerking met kunstenares Matty de Graaf. Zij organiseert een creatief programma in de kelder. Verder komt Pascal Losekoot de schaakmeester. Hij leert de kinderen schaken en gaat met de jongere kinderen dammen in de aula. Ook dansschool Jelly Jam Dance uit Naarden, verzorgt een binnenprogramma. Zij gaat met de kinderen lekker dansen in het speellokaal van de school. Zij leert de kinderen een super coole choreografie aan in de stijl van hip hop en streetdance. Dansschool Jelly Jam Dance geeft danslessen voor jong en oud en is gevestigd in sportcentrum de Lunet in Naarden. Heeft u interesse, mail dan naar jellyjamdance@gmail.com voor een afspraak.

Voor het binnenprogramma worden geen extra kosten in rekening gebracht en de tijden zijn hetzelfde als tijdens de normale tussen schoolse opvang.
Onderbouw: 12:30-13:00
Bovenbouw: 12:00-12:30

Belangrijke dagen:
01-06: fietscontrole groepen 7
02-06: Juf Maaike van Laarhoven jarig
03-06: Kinderboekenschrijfster Bibi Dumon tak op bezoek bij de groepen 5 en 6
04-06: Juf Hetty jarig
07-06: Enquête ouders gaat uit, de zogeheten oudertevredenheidspeiling. U ontvangt een uitnodiging per email
07-06: Cito toetsweek 1
09-06: Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8
10-06: Kinderboekenschrijfster Manon Sikkel op bezoek bij de groepen 7 en 8
14-06: Cito toetsweek 2
16-06: Schoolkamp groep 8  van 16 t/m 18 juni
16-06: Bestuursvergadering
22-06: Juf Ashley jarig
23-06: Online ouderavond over volgend schooljaar
25-06: Streefdatum dat de groepsindeling voor volgend jaar uitgaat.
28-06: Studiedag 1; alle kinderen vrij
29-06: Studiedag 2; alle kinderen vrij
29-06: MR vergadering
01-07: Musical groep 8 (onder voorbehoud)
08-07: Juf Marjolijn jarig
09-07: School eindigt om 12 uur, start van de zomervakantie
23-08: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Vraag van de maand van Jeugd en Gezin: 
HOE GA IK OM MET DE VERSCHILLENDE ‘SPRONGEN’ IN HET LEVEN VAN MIJN KIND?
En dan opeens zit je in een periode van je kind die je niet goed begrijpt… Het liep allemaal zo lekker… Sneller dan je denkt is je kind alweer toe aan een volgende ‘sprong’, een volgende stap in zijn leven. Veel van de lastigere tijden draaien rond overgangen in het leven van je kind. Denk aan wanneer je baby van borst naar fles gaat, van een wieg naar een bed gaat, zijn dutjes opgeeft en de kleuterklas begint enzovoorts.

Klik hier om het document verder te lezen.