NUMMER 23, 14 juni 2021

Van de directie:
Deze nieuwsbrief is een “goed-nieuwsbrief” om diverse redenen. Waarom precies dat leest u zo. We koersen samen af op het eind van het schooljaar. Een raar jaar, waarbij de school voor langere tijd gesloten was. Dat dit invloed heeft gehad op de resultaten is natuurlijk logisch. Gelukkig heeft de overheid daarom besloten hiervoor geld vrij te maken. Zo kunnen we de achterstanden die sommige kinderen opliepen door corona “met extra handen in de klas” inlopen en oplossen de komende twee jaar!

Gelukkig zijn er veel collega’s die hebben aangegeven wel een uitbreiding te willen van hun dienstverband. Zij kunnen dan ondersteuning bieden aan die kinderen die dat het hardst nodig hebben. Samen met de collega’s en ouders van de MR maken we dan een invoeringsplan, waar u op een later tijdstip meer over hoort.

Juf Iman geslaagd:
De afgelopen twee jaar heeft Iman stage gelopen in het Vossenhol. Eerst bij juf Marjan en juf Eveline, dit jaar bij juf Wil en juf Marieke. Juf Iman had de hoogste eindcijfers van haar klas. Een supergoed resultaat. We zijn enorm trots op haar! Vandaar deze mooie bos bloemen……..

 Groep 8 toch op kamp en toch een musicalavond:
We zijn heel blij dat groep 8 vanwege de versoepelingen op kamp mag. Aanstaande woensdag vertrekken ze en vrijdag komen ze weer terug. En op 1 juli is dan hun afscheidsmusical. Wat fijn dat hun afscheid van de Vitusschool “gewoon” door kan gaan en dat in ieder geval hun ouders aanwezig mogen zijn. Vorige week was er een sponsorloop. Een deel hiervan is voor KIKA en een deel voor het kamp.

Groep 7 en 8 praktisch verkeersexamen:
Vorige week was het zover en hadden alle kinderen uit groep 7 en 8 hun verkeersexamen. Het goede nieuws voelt u vast al aankomen……ze zijn namelijk allemaal geslaagd!! Op de foto ziet u alleen groep 7 staan.

Enquête:
Vorige week ontving u de uitnodiging voor de ouderenquête. 26 Ouders hebben hem al ingevuld, dit is totaal 13%. Vandaag zijn de herinneringen uitgegaan. Hopelijk lukt het u om voor 25 juni de enquête in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!

Online ouderavond op woensdag 23 juni:
U krijgt uitleg over de keuzes die we gemaakt hebben t.a.v. het aantal groepen volgend jaar, zonder dat we daarbij al ingaan op de leerkrachtverdeling en in welke groep uw kind terecht komt. Ook staan we uitgebreid stil bij de extra ondersteuning volgend jaar in een aantal groepen volgend jaar die mogelijk is door de zogenaamde coronasubsidie om (leer)achterstanden te bestrijden.

De klassenverdeling ontvangt u twee dagen na de online ouderavond via de Parro app.

Rapporten:
Alle kinderen uit groep 2 t/m 8 krijgen op 7 juli hun rapport mee. Groep 7 krijgt dan ook het voorlopig advies te horen (Hierbij wordt verteld naar welke vervolgschool kinderen mogelijk zullen uitstromen ná groep 8). Er zijn geen rapportgesprekken ingepland deze keer. Toch kan het zijn dat een leerkracht u graag wil spreken. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging. Mocht u zelf toch graag de leerkracht van uw kind willen spreken dan kan u daar uiteraard een afspraak voor maken. 

Alle kleuters een eigen dopper:
Vrijdag hebben we met alle kleuters hun dopper opgehaald bij de Wereldwinkel in Bussum. De Wereldwinkel bestond 25 jaar en daarom wilden ze een speciale actie doen voor de scholen. In het kader van duurzaamheid een initiatief dat prima past bij de visie van onze school. We zouden het fijn vinden als de kleuters hun 10 uurtje voortaan in de dopper meekrijgen i.p.v. in losse pakjes.

Personeel:
*Juf Mieke is helaas nog steeds niet hersteld van corona. Ze liet me weten ontzettend blij te zijn met alle kaartjes die ze ontvangen heeft de afgelopen periode.

*Riet Langeweg, onze administratief medewerkster is inmiddels geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. En hoewel het nog pijnlijk voelt, kan ze vanuit huis gelukkig een heleboel dingen toch doen qua administratie.

*Juf Mariska van Dijk is helaas tot de zomervakantie niet in staat de plusgroepkinderen te begeleiden. Ze heeft een verwonding aan haar been na een trap van haar paard en ligt daarom in bed. Ze kan momenteel alleen met krukken wat rondlopen. Na de zomervakantie zal ze haar werkzaamheden weer oppakken. Ze vindt het vast heel leuk om een kaartje te krijgen. U kunt het afgeven op school bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen dat het bij haar terecht komt.

* Juf Anne heeft aangegeven te hebben gekozen voor een nieuwe uitdaging en heeft per 1 augustus een andere baan aanvaard. We zijn haar dankbaar voor de prettige begeleiding van groep 3 dit jaar en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe baan bij de kleuters op de Emmaschool.

* Juf Barbara heeft aangegeven vanaf 1 augustus iets heel anders te willen gaan doen buiten het onderwijs. We vinden dat heel jammer en willen haar bedanken voor haar inzet in groep 4 dit jaar.

* Juf Anita heeft aangegeven m.i.v. 1 augustus te willen stoppen met haar werkzaamheden op onze school. Ze werkt nl ook nog drie dagen op een school in Weesp en die combinatie is best zwaar. We bedanken haar voor de fijne wijze waarop ze vorig jaar groep 4 en dit jaar groep 5 heeft begeleid.

Belangrijke dagen:
14-06: Cito toetsweek 2
16-06: Schoolkamp groep 8 t/m 18 juni
16-06: Bestuursvergadering
22-06: Juf Ashley jarig
22-06: Kinderboekenschrijfster Manon Sikkel op bezoek bij de groepen 7 en 8.
23-06: Online ouderavond over volgend schooljaar
25-06: Streefdatum dat de groepsindeling voor vlg jaar uitgaat.
28-06: Studiedag team, alle kinderen vrijdag
29-06: Studiedag 2, alle kinderen vrij
29-06: MR vergadering
01-07: Musical groep 8
05-07: Wenmiddag  van 13-15uur in de nieuwe groep van volgend jaar.
07-07: Rapport mee aan alle kinderen van groep 2 t/m 8
08-07: Juf Marjolijn jarig
09-07: School eindigt om 12 uur, start van de zomervakantie
23-08: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

Vraag van de maand van Jeugd en Gezin: 
Mijn kind verveelt zich, wat kan ik doen?
Binnenkort begint de zomervakantie alweer. Met een jaar van veel thuis zijn achter de rug, zie je hier misschien wel een beetje tegenop. Hoe kom je die lange vrije dagen door zonder dat je kind zich verveelt?

Klik hier om het document verder te lezen.