NUMMER 1, 30 augustus 2021

Van de directie:
Goede start:
We zijn goed van start gegaan in de eerste schoolweek. Het was fijn alle kinderen en ouders weer terug te zien na 6 weken zomervakantie. Er zijn door Riet van de administratie nieuwe groepen aangemaakt in Parro. U kunt daarin alle informatie van de leerkracht van uw kind teruglezen. Verder ziet u ook de jaarkalender met belangrijke dagen, vakanties, studiedagen, verjaardagen van de teamleden, vieringen etc.  

In de eerste twee weken wordt in alle klassen vooral gewerkt aan de groepsvorming en het leren kennen van elkaar. Ook worden alle schoolregels herhaald. De drie belangrijkste regels hangen duidelijk zichtbaar in school. 

Online ouderavonden:
Alle leerkrachten houden de komende tijd hun online informatieavond. U krijgt dan informatie over het reilen en zeilen in de klas, hoort waarbij u kunt helpen en maakt kennis met de leerkrachten van uw kind. Via Parro krijgt u de uitnodiging met de precieze tijd van de leerkracht van uw kind. 

Afmelden bij ziekte of doktersbezoek:
U kunt op twee manieren uw kind afmelden: via de Parro app, of telefonisch tussen 8.00 en 8.20 uur.  

Traktaties:
Niets zo leuk als trakteren op je verjaardag……We zouden het heel fijn vinden als u de traktatie “klein houdt”. I.v.m. corona zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan.  

Judo:
1x per 3 weken krijgen alle groepen judoles van meester Björn. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een judopak gekregen. Dit pak blijft op school en hangt aan de kinderen hun kapstokje. Het is de bedoeling dat u het judopak voor elke vakantie thuis wast. Ouders van groep 5-8 ontvangen tegen die tijd via Parro een wasvoorschrift. Het pak blijft eigendom van school.  

Openingsvieringen:
Deze week zullen we met alle kinderen vieringen houden. Op zo’n viering laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd, of waar ze over hebben gewerkt. Ook zal er aandacht zijn voor een thema uit Trefwoord (methode voor onderwijs gerelateerd aan de katholieke identiteit). 

Omdat we nog niet met de hele school samen mogen zitten, doen we dit in 3 groepen. 

  • Groep A: de Poezenmand, groep 3 C/M, groep 6 A/J, groep 7J 
  • Groep B: het Berenbos, groep 4 M/M/M, groep 8 V/N 
  • Groep C: groep3 P/M, groep 5/6 H/L, groep 7 J/M 

Nieuwe beslisboom:
U vindt hier de nieuwe beslisboom, wanneer een kind thuis moet blijven i.v.m. corona gerelateerde klachten. 
Klik hier om de beslisboom in het Nederlands te downloaden. 
Klik hier om de beslisboom in het Engels te downloaden.

Privacy voorkeuren doorgeven.
Elk schooljaar kunt u opnieuw de privacy voorkeuren aanpassen/doorgeven voor uw kind(eren). Dit kan u zelf doen via Parro. Dit kan gedaan worden vanaf maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september. Bij instellingen kunt u per kind aangeven wat de voorkeuren zijn. Mocht u er niet uitkomen, neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Die kan u dan helpen.

Parro kalender.
Dit schooljaar is er iets misgegaan met de Parro kalender. Vrijdag 20 augustus moest daarom heel veel handmatig rechtgezet worden, zodat de agenda weer kloppend en overzichtelijk is. Hierdoor heeft u, helaas, veel meldingen ontvangen. Onze excuses hiervoor.

Ouderavond over de eerste heilige communie:
Op 22 september is er een avond voor ouders met kinderen van 8 jaar uit groep 4 en 5 die hun eerste communie gaan doen. Via de Parro app hebben deze ouders al een brief ontvangen. Als dit onderwerp ook uw interesse heeft, dan kunt u de brief hier lezen. 

Van de MR: 
De medezeggenschapsraad zoekt voor het ouderdeel een nieuw MR lid. U leest er alles over door op deze link te klikken. 

Van Jeugd en gezin: 
Hoe gaan we verder na de lockdown? U leest er alles over door op deze link te klikken. 

Bijzondere dagen: deze staan ook in de Parro app. 
31-8: Ouderraadsvergadering 
02-9: Juf Mieke jarig 
02-9: Infoavond groep 3 Chantal/Marjolein & groep 3 Priscilla/Marieke en groep 7 Jenny/Mieke 
06-9: Bestuursvergadering 
06-9: Infoavond groep 5-6 Linda/Hetty en groep 1-2 Poezenmand en Berenbos 
07-9: Infoavond groep 7 Jasmijn 
08-9: Infoavond groep 4 Maaike, Marjolein en Maaike 
09-9: Juf Jasmijn jarig 
09-9: Infoavond groep 8 Veronique en Nicole  
10-9: Studiedag, alle groepen vrij 
12-9: Juf Carolina jarig 
13-9: Studiedag, alle groepen vrij 
14-9: Medezeggenschapsraadvergadering  
14-9: Infoavond groep 6 Jacqueline/Annemarie 
22-9: ouderavond voor kinderen die hun eerste communie gaan doen 
28-9: Juf Linda jarig